Vereniging

HANDEN UIT DE MOUWEN. AAN DE SLAG.​

Vereniging

De politieke vereniging Echt voor Ridderkerk heeft (betalende) leden. Uit haar midden wordt een bestuur gekozen, waarin tenminste drie functies zijn vertegenwoordigd, te weten: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Jaarlijks worden er twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) gehouden. Het bestuur legt hier over het afgelopen jaar verantwoording af naar haar leden en ontvouwt haar plannen voor de toekomst.

Wilt u ook lid worden van onze vereniging? Dat kan, en wel als volgt:

Meld u aan bij ons secretariaat:  secretaris@echtvoorridderkerk.nu of vul ons contactformulier in.

Ridderkerk Centrum met de Singelkerk ID7467