Echt voor Ridderkerk

Over ons

Geschiedenis

Echt voor Ridderkerk deed in 2014 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en kwam met vijf zetels in de oppositie. In 2017 verloren wij een zetel door het afsplitsen van één van onze fractieleden. Zij ging als Groep verder en startte later een eigen partij. 

Uiteraard deden wij ook in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behielden onze vier zetels. Dit keer kwamen wij wel in de coalitie terecht; en daar zijn wij als partij best trots op.

De Vereniging EVR

De politieke vereniging Echt voor Ridderkerk heeft (betalende) leden. Uit haar midden wordt een bestuur gekozen, waarin tenminste drie functies zijn vertegenwoordigd, te weten: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Jaarlijks worden er twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) gehouden. Het bestuur legt hier over het afgelopen jaar verantwoording af naar haar leden en ontvouwt haar plannen voor de toekomst.

Het Bestuur

 

Het bestuur komt 6-8 keer per jaar bij elkaar, of zoveel als noodzakelijk is. Het bestuur is verantwoordelijk voor de plannen van de vereniging en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de fractie van onze partij. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar wel in samenwerking met de fractie, wordt er permanent campagne gevoerd om te zorgen dat Echt voor Ridderkerk niet alleen zichtbaar is ten tijde van de verkiezingen, maar de gehele collegeperiode door.

De Adviseurs

Een professionele organisatie durft ook kritisch te zijn. Kritisch naar buiten toe, maar ook kritisch op zichzelf. Om zowel zaken als het eigen presteren continue te verbeteren. En sterke mensen halen anderen niet onderuit. Ze tillen hen op naar een hoger niveau.
Daarom heeft het bestuur gemeend om naast de Denktank, die met name voor de fractie is bedoeld, ook twee adviseurs te vragen om het bestuur te ondersteunen op weg naar verdere professionalisering.

Bent u enthousiast geworden?

Fijn dat u overweegt politiek mee te doen met Echt voor Ridderkerk.

Stuur de secretaris een mail, dat u belangstelling heeft, dat u lid wil worden.

Secretaris:
Silvia Niewold

Mail: Secretaris@echtvoorridderkerk.nu
M: 06-83449974

Ga naar de inhoud