Echt voor Ridderkerk

Kandidatenlijst

Op 8 december 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV)
de kandidatenlijst van Echt voor Ridderkerk (EvR) voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld.

De kiescommissie bestond destijds uit extern adviseur Henri Koppes,
de beide adviseurs Arnold Vogel en Albert van de Wege, het lid Michael
van Loon en de lijsttrekker Cora van Vliet. Zij hebben gesprekken gevoerd
met de kandidaten en een voorstel aan het bestuur gedaan. Dit voorstel is
door het bestuur overgenomen en voorgelegd aan de ALV. De ALV heeft
deze lijst ongewijzigd vastgesteld. De volgende kandidaten hebben hun
positie op de lijst geaccepteerd:

Ga naar de inhoud