Standpunten

HANDEN UIT DE MOUWEN. AAN DE SLAG.​

1.

Leefomstandigheden

Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Ridderkerk.

2.

Bijdrage inwoners

De inwoners van Ridderkerk zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.

3.

verkiezingen

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het "stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ridderkerk".

De Standpunten

EVR 10-puntenplan 2018-2022

1. Ridderkerk blijft zelfstandig

- De ambtelijke fusie is een voorportaal naar een gemeentelijke fusie, en dat is ongewenst.
- De BAR-overeenkomst, waarmee de ambtenaren van drie gemeenten zijn samengevoegd, moet worden beëindigd.
- De leden van EVR hebben als enige tegen de ambtelijke fusie gestemd.

2. Nieuw Reijerwaard: bedrijventerrein wordt woonwijk

Het huidige plan omvormen tot een woonwijk zonder windmolens.

3. 65+ gratis met de bus

Mobiliteit voor ouderen bevorderen.

4. Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers

-De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn.
-Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.
-Steunpunten in de wijk gaan we faciliteren.
- Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.

5. Ondernemend Ridderkerk faciliteren

- Aanbestedingsprocedures voor gemeentelijke diensten en producten toegankelijk maken voor Ridderkerkse bedrijven.
- Terugdringen van betaald parkeren.
- Maatwerk toepassen bij de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.

6. Goede en eigentijdse sportvoorzieningen

- Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
- Recreatiemogelijkheden voor jongeren behouden in het dorp.

7. Luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast beperken

- Wij zetten ons in voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk West en Drievliet.
- Sluipverkeer terugdringen.
- Nieuwe woningen klimaatneutraal bouwen.

8. Blijvend contact met de mensen in de wijk

- Ondersteunen van lokaal sociale initiatieven.
- Persoonlijk contact met inwoners is belangrijk.

9. Verantwoord financieel beleid

- Eerst de gemeentelijke uitgaven op orde brengen.
- De onroerendezaakbelasting is geen melkkoe.
- Zeker en vast: restafval blijft onbelast.

10. Toezicht en handhaving draagt bij aan de veiligheid

- Optimale politiezorg waarborgen, ook in de nachturen.
- Buurtpreventie ondersteunen en aanmoedigen.
- Verkeersveilige fietsroutes voor kinderen uitbreiden.