Echt voor Ridderkerk

Raadswerk

De twee zijden van de medaille met de naam ‘Raadswerk’.
Enerzijds vertegenwoordigt elk raadslid in de gemeenteraad de bevolking en is elk raadslid politiek verantwoordelijk. Dat laatste wordt overigens wel erg duidelijk in bijvoorbeeld de hoofdelijke stemming, die door leden van de gemeenteraad kan worden gevraagd bij een te nemen besluit.

Raadsfractie.
Standpunten.

Anderzijds is het raadswerk van een raadslid doorgaans ingebed in de organisatie van een raadsfractie. Aan de hand van een leidraad of programma, door de politieke vereniging speciaal opgesteld voor verkiezingen. Voor de raadsfractie van Echt voor Ridderkerk is dat het
EVR-tienpuntenplan 2018-2022

Coalitieprogramma

Raadsleden van raadsfracties die mede een collegecoalitie vormen, werken tevens met een coalitieprogramma. De raadsfractie Echt voor Ridderkerk neemt in deze raadsperiode 2018-2022 deel aan een collegecoalitie: Coalitie Akkoord 2018-2022.

De Fractie

Door het royement van de heren Los en Van der Linden, bestaat voor de partij Echt voor Ridderkerk, onze fractie slechts uit twee fractieleden, welke op haar beurt wordt ondersteund door een steunfractie van drie leden.

Jim Kloos

EVR Raadslid

Voorzitter PCOB afd. Ridderkerk; medeoprichter SchuldHulpMaatje Ridderkerk; medeoprichter Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk, voorzitter Stichting Het Zonnekind, medeoprichter Stichting Het Ridderhart en ambassadeur bij SeniorWeb.

Cora van Vliet

EVR Raadslid

Ondernemer, docent, instructeur (EHBO, BHV, duiken), voorzitter Echt voor Ridderkerk, voormalige functies: wethouder, Regio Regisseur MKB, voorzitter ROO/HN, secretaris en voorzitter VVD Ridderkerk,  lid onderwijscommissie VVD, secretaris SVN, directeur internet en ICT consultancy bedrijf, programma manager, systeemanaliste, programmeur

De Steunfractie

Tissa van de Wege

EVR steunraadslid


Emir Zigic

EVR steunraadslid