Echt voor Ridderkerk

Fractie

HANDEN UIT DE MOUWEN. AAN DE SLAG.​

Raadswerk

De twee zijden van de medaille met de naam ‘Raadswerk’.
Enerzijds vertegenwoordigt elk raadslid in de gemeenteraad de bevolking en is elk raadslid politiek verantwoordelijk. Dat laatste wordt overigens wel erg duidelijk in bijvoorbeeld de hoofdelijke stemming, die door leden van de gemeenteraad kan worden gevraagd bij een te nemen besluit.

 

Raadsfractie.
Standpunten.

Anderzijds is het raadswerk van een raadslid doorgaans ingebed in de organisatie van een raadsfractie. Aan de hand van een leidraad of programma, door de politieke vereniging speciaal opgesteld voor verkiezingen. Voor de raadsfractie van Echt voor Ridderkerk is dat het
EVR-tienpuntenplan 2018-2022

 

Coalitieprogramma

Raadsleden van raadsfracties die mede een collegecoalitie vormen, werken tevens met een coalitieprogramma. De raadsfractie Echt voor Ridderkerk neemt in deze raadsperiode 2018-2022 deel aan een collegecoalitie: Coalitie Akkoord 2018-2022.

De Fractie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bestaat de fractie van Echt voor Ridderkerk uit twee fractieleden. De fractie kent drie burgerleden en daarbuiten nog een ondersteuning van enkele leden en denktank-leden. 

Jim Kloos

EVR Raadslid

Voorzitter PCOB afd. Ridderkerk; medeoprichter SchuldHulpMaatje Ridderkerk; medeoprichter Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk, voorzitter Stichting Het Zonnekind, medeoprichter Stichting Het Ridderhart en ambassadeur bij SeniorWeb.

Cora van Vliet

EVR Raadslid en fractievoorzitter

Ondernemer, docent, instructeur (EHBO, BHV, duiken), voorzitter Echt voor Ridderkerk, voormalige functies: wethouder, Regio Regisseur MKB, voorzitter ROO/HN, secretaris en voorzitter VVD Ridderkerk,  lid onderwijscommissie VVD, secretaris SVN, directeur internet en ICT consultancy bedrijf, programma manager, systeemanaliste, programmeur

De Steunfractie

Anandkumar Gopi

EVR Steunfractie 33 jaren ambulant hulpverlener randgroepjongeren en opbouwwerk, meer dan 40 jaren trainer in omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, in je kracht staan, interculturele communicatie, assertiviteit, empowerment, mentale weerbaarheid. The Journey therapeut, instructeur Veilig Fysiek Ingrijpen, Fysieke weerbaarheid.

Charlotte Tiemens

EVR Steunfractie

Ga naar de inhoud