Verslag raadsvergadering 11 februari 2021

Nadat wat huishoudelijke zaken waren afgerond, en er werd gesproken over sporthal De Wissel als vaccinatieplaats tegen Covid-19 voor Ridderkerk, stonden er nog twee écht belangrijke zaken op de agenda. Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid Onze voormalige wethouder Van Vliet had in 2018 al aangegeven dat er een nieuwe Nota Gezondheidsbeleid moest komen. En nu, drie jaar […]

EvR is Los van Ad Los

Tijdens de behandeling van agendapunt Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid in de raadsvergadering van 11 februari jongstleden, maakte raadslid en geroyeerd EvR-lid Ad Los een opmerking richting raadslid Van Vliet. Van Vliet verzocht wethouder Franzen, die het complete Sociale Domein in zijn portefeuille heeft, waarom hij de geestelijke gezondheid niet als accent in de nota wilde opnemen. […]

Raadsvergadering 21 januari 2021

Verslag Gemeenteraadsvergadering 21 januari 2021 Verduurzaming Gemeentelijk VastgoedOnze fractie  is akkoord gegaan met het raadsvoorstel inzake Verduurzaming van het Gemeentelijk Vastgoed. Wel kijken wij uit naar de rapportage van de terugverdientijd van de genomen besparingen op energiekosten na realisatie en EvR zal dit punt jaarlijks blijven volgen. Nota EvenementenbeleidEvenementen zijn belangrijk voor onze Ridderkerkse samenleving; […]

Nieuw lid voor Steunfractie

Wij zijn zeer verheugd met de komst van Emir Zigic als nieuw lid voor onze Steunfractie. Emir Zigic is vader van een zoontje en verwacht op 20 maart 2021 gezinsuitbreiding. Emirs hobby’s zijn boeken lezen, films en series kijken  voetbal kijken en tennissen. In het verleden is Emir een manusje van alles geweest. Maar sinds […]

Raadsvergadering 10 december 2020

Er stonden diverse punten op de agenda. Hierbij zoomen wij alvast in op het agendapunt Aardgasvrije wijken. Wat Cora van Vliet en Jim Kloos van Echt voor Ridderkerk betreft, kan het voorstel van “Aardgasvrije wijken” regelrecht de prullenbak in, omdat het geen antwoord geeft op de vraag …lieve zoete Gerritje, wie gaat dat betalen…? Om […]

Vertragingsbericht van wethouder Meij

Op 15 december 2020 ontvingen Jim Kloos en Cora van Vliet, naar aanleiding van hun Artikel 40 vragen rondom de RET buslijn 245, het volgende bericht: Geachte heer Kloos, mevrouw Van Vliet, Namens wethouder Meij laat ik u het volgende weten. De beantwoording van uw artikel 40 vragen over “RET buslijn 245” kunnen wij, als […]

Art. 40 vragen over RET buslijn

Echt voor Ridderkerk stelde op 8 december 2020 de volgende Artikel 40 vragen aan het college: Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad Ridderkerk, 8 december, 2020 Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, artikel 40) inzake RET buslijn 245 Geacht college, Wij namen kennis van […]

Verslag Raadsvergadering 17 september 2020

De eerste vergadering na het zomerreces met veel boeiende punten op de agenda. Waar ging EvR voor? Als eerste trachtte Cora van Vliet het agendapunt 11, Vaststellen Verordening Klachtenafhandeling 2020, van de agenda te krijgen, omdat de beide Ridderkerkse platforms niet vooraf waren geraadpleegd maar wel heel duidelijk aandachtspunten en verbeterpunten voor deze verordening hadden. […]

EvR inventariseert verbeterpunten

Afgelopen zaterdag 12 september 2020 stond Echt voor Ridderkerk (EvR) als enige politieke partij op de rommelmarkt van SWS Slikkerveer. EvR vindt het belangrijk niet alleen zichtbaar te zijn gedurende verkiezingstijd, maar de gehele raadsperiode door. EvR wil informatie ophalen bij inwoners van Ridderkerk. Zijn zij tevreden? Zien zij verbeterpunten? Nou er kwam heel wat […]