Training aan fractievoorzitters

Woensdag 16 januari 2023 gaf het Kennispunt Lokale Partijen een training aan nieuwe en reeds ervaren fractievoorzitters. De inhoud van de training richtte zich op de rollen van fractievoorzitters, zoals: Leuk was dat Leefbaar Ridderkerk en Echt voor Barendrecht ook op deze training aanwezig waren. Het bezoeken van deze trainingen is er niet alleen om […]

Themabijeenkomst Wijkparticipatie

Donderdag 19 januari 2023 organiseerde het Ridderkerkse college een themabijeenkomst. Het onderwerp was Wijkparticipatie. Wethouder Stip werd ambtelijk ondersteund door de heer Rietveld. Vanwege eerder gehouden evaluaties (o.a. in 2019) over het functioneren van de Wijkoverleggen en het collegeprogramma om de participatie vanuit onze inwoners te verbeteren, kwam het college met een voorstel richting de […]

EvR bezoekt DCMR

Op woensdag 18 januari heeft EvR een bezoek gebracht aan de DCMR in Schiedam. Hierbij waren Tissa van de Wege, Silvia Niewold, Jim Kloos en Mischa Kloos aanwezig. Als eerste kregen zij een uitleg van de directeur Rosita Thé. Zij ging in op wat de DCMR biedt aan de bewoners van het Rijnmondgebied en hoe […]

(Steun)fractieleden bezoeken Tweede Kamer

Dinsdag 17 januari 2023 bezochten ons fractielid Cora van Vliet en burgerlid Tissa van de Wege-van der Does de Bye de Tweede Kamer. Dit bezoek werd door ProDemos georganiseerd. Na een korte rondleiding konden zij zitting nemen op de tribune van de Tweede Kamer en luisteren naar het debat. Dat ging deze keer over de […]

Ridderkerk sluit aan bij Verwijshulp010

Goed nieuws! Mede dankzij de inspanningen van Echt voor Ridderkerk (EvR) sluit Ridderkerk zich aan bij Verwijshulp010. Dat gebeurt zelfs in BAR-verband; dus Barendrecht en Alblasserwaard doen ook mee! Wat is/was het probleem?Wanneer patiënten niet langer thuis meer kunnen verblijven vanwege bijvoorbeeld agressief gedrag naar hun partners bij dementie, dan dient er in sommige gevallen […]

EvR op bezoek bij Politiek Café

Zoals te doen gebruikelijk is, nodigt Radio Ridderkerk (Eric Harreman), altijd een aantal politieke partijen uit voor een uitzending Politiek Café op zaterdag direct na een raadsvergadering. Dit keer was Echt voor Ridderkerk (EvR) weer aan de beurt. Onder het genot van een bakje thee werd er een uur lang nagepraat met raadsleden van het […]

Raadsvergadering 24 november 2022

Donderdag 24 november 2022 vond er weer een raadsvergadering plaats. Er stonden niet heel veel onderwerpen op de agenda. En van een aantal onderwerpen was al vooraf besloten dat zij ter vaststelling naar de raad gingen. De belangrijkste onderwerpen gingen ter debat en waren: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Blaak 3 t/m 15Echt voor Ridderkerk (EvR) […]

Reanimatietraining voor  VvE Noordstraat

Vrijdag 18 november jongstleden organiseerde en sponsorde Echt voor Ridderkerk (EvR) wederom een uitgebreide reanimatietraining in het gebouw van RTV Ridderkerk. Dit keer werd dit op verzoek van de VvE Noordstraat uit Bolnes gedaan en sloot dhr. Coule van RTV Ridderkerk ook aan. Ondersteund door Eric Harreman en Silvia Niewold gaf instructeur Cora van Vliet […]

Algemene Beschouwing EvR

Op 3 november 2022 is er weer een jaarlijkse begrotingsraad, waar het college naast haar collegeprogramma voor de komende vier jaar presenteert, ook de bijbehorende begroting aan de raad voorlegt. Een gelegenheid voor politieke partijen om terug te kijken op het afgelopen jaar en de wensen en eisen mee te geven voor de komende periodes. […]

EvR fractie is verdeeld

Afgelopen vrijdag heeft fractievoorzitter Cora van Vliet aangegeven dat onze fractie verdeeld is over het standpunt over behoud en renovatie van de schoolmeesters woning van de Rehobothschool aan de Verlengde Kerkweg. Het was spannend of het voorstel van het college het zou halen, aangezien er 15 stemmen voor zouden zijn en 14 tegen. Karin Kajadoe […]