EvR betuigt steun aan Frédérique

Op 26 juli 2021 vernamen wij het verschrikkelijke gebeuren dat Frédérique Brink uit Amstelveen is overkomen. In elkaar geslagen omdat ze is wie zij wil zijn. In elkaar geslagen omdat twee jongens haar antwoord niet aanstond. In elkaar geslagen omdat wij Nederlanders dit zomaar pikken? Weer een taakstraf voor één of twee jongens, die zonder […]

Ridderkerk FM op bezoek

Op 21 juli jongstleden bracht Ridderkerk FM een bezoek aan ons fractielid Cora van Vliet. Gedurende een drie uur durende uitzending werd er stil gestaan bij het overlijden van Peter R. de Vries, geweldplegingen en criminaliteit in Nederland, zomerse muziek en nog veel meer. Op deze manier kon u Cora op een andere manier leren […]

Vlogverslag Raadsvergadering 1 juli 2021

Tot op heden maakten wij een tekstueel verslag van de raadsvergaderingen van Ridderkerk. Maar als partij moet je ook met de tijd mee gaan. Vandaar dat wij besloten hebben voortaan een Vlog te maken met onze standpunten met betrekking tot de diverse onderwerpen in een raadsvergadering. De raadsvergadering van 1 juli ging met name over […]

Vlog verslag Raadsvergadering 3 juni 2021

Tot op heden maakten wij een tekstueel verslag van de raadsvergaderingen van Ridderkerk. Maar als partij moet je ook met de tijd mee gaan. Vandaar dat wij besloten hebben voortaan een Vlog te maken met onze standpunten met betrekking tot de diverse onderwerpen in een raadsvergadering. Zie hier onze eerste Vlog van de Raadsvergadering van […]

EvR doet het: muzikaal optreden in Reijerheem

EvR doet het: muzikaal optreden in Reijerheem In 2018 was het al de verkiezingsslogan van Echt voor Ridderkerk: EvR doet het! En sinds die tijd hebben we het ook gedaan! Contacten onderhouden met inwoners van Ridderkerk, problemen die inwoners ervaarden in de gemeenteraad aanhangig gemaakt,  gratis reanimatietrainingen aangeboden in de wijken van Ridderkerk, diverse schoonmaakacties […]

Acht parkeerplaatsen erbij op Kievitsweg

Naar aanleiding van onze raadsvragen over extra parkeerplaatsen op de Kievitsweg, gesteld tijdens de raadsvergadering op 22 april jl., heeft wethouder Meij een gesprek gevoerd met de politie. Zij zijn namelijk eigenaar van het terrein aan de Kievitsweg waarop deze extra plekken zich bevinden. Op 30 april jl. informeerde ons Denktank-lid Ria van den Bergh […]

EvR startte weer met schoonmaakactie

Zaterdag 24 april 2021 hield Echt voor Ridderkerk weer haar eerste schoonmaakactie van dit jaar. Vorig jaar werden al meerdere locaties in Ridderkerk opgeschoond. Maar vanwege Corona werden deze acties tijdelijk opgeschort. Gelukkig konden we nu weer aan de slag in Ridderkerk en was de wijk Slikkerveer als eerste aan de beurt. Op het Dillenburgplein […]

EvR vraagt om uitbreiding parkeerplaatsen Kievitsweg

Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2021 vroeg raadslid Cora van Vliet of het mogelijk was om de acht parkeerplaatsen, gelegen op het terrein van het politiebureau, beschikbaar te stellen voor de bewoners aan de Kievitsweg. Dit omdat het aantal parkeerplekken aldaar tekort schiet nu er een nieuw appartementencomplex is gebouwd. Wethouder Meij zegde toe […]

EvR is Los van Ad Los

Tijdens de behandeling van agendapunt Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid in de raadsvergadering van 11 februari jongstleden, maakte raadslid en geroyeerd EvR-lid Ad Los een opmerking richting raadslid Van Vliet. Van Vliet verzocht wethouder Franzen, die het complete Sociale Domein in zijn portefeuille heeft, waarom hij de geestelijke gezondheid niet als accent in de nota wilde opnemen. […]

Raadsvergadering 21 januari 2021

Verslag Gemeenteraadsvergadering 21 januari 2021 Verduurzaming Gemeentelijk VastgoedOnze fractie  is akkoord gegaan met het raadsvoorstel inzake Verduurzaming van het Gemeentelijk Vastgoed. Wel kijken wij uit naar de rapportage van de terugverdientijd van de genomen besparingen op energiekosten na realisatie en EvR zal dit punt jaarlijks blijven volgen. Nota EvenementenbeleidEvenementen zijn belangrijk voor onze Ridderkerkse samenleving; […]