Echt voor Ridderkerk

Twee nieuwe burgerleden voor EvR

Op woensdag 15 mei jl. zijn er twee nieuwe burgerleden van Echt voor Ridderkerk beëdigd. Dit zijn Ger Hoogendijk en Hanneke Emmerich. Ger bracht onder toeziend oog van burgemeester Oosterwijk de belofte uit en Hanneke legde de eed af. Ger zal zich voornamelijk bezig gaan houden met onderwerpen die in de commissie Samen Wonen behandeld […]

EvR bezoekt Rayan in ziekenhuis

Op maandag 20 maart 2023 ontving Echt voor Ridderkerk (EvR) het droevige nieuws dat Rayan, een jongetje van circa 5 jaar, ongelofelijk verkeerd terecht was gekomen na een sprong op het schoolplein waar hij op school zat. Helaas werd niet direct onderkend dat het hier om een ernstige breuk ging, waardoor de breuk erger is […]

Huurders van WOONCOMPAS worden opgeroepen tot melden schimmel in woning

De afgelopen weken komen er steeds meer klachten binnen bij Echt voor Ridderkerk (EvR) over woningen waar zwarte schimmel woelig teelt en waar de échte oorzaak niet door WoonCompas wordt aangepakt. In dit artikel ziet u een aantal foto’s van een huurder die al geruime tijd last heeft van zwarte schimmel. En in zulke mate […]

Leerwerkbedrijf in Ridderkerk op komst?

Afgelopen Raadsvergadering (16 februari) stonden er niet zoveel punten op de agenda als soms het geval is. Het écht enige onderwerp dat ‘spannend’ was, was het collegevoorstel om een Leerwerkbedrijf in Ridderkerk te vestigen. Dit in samenwerking met Barendrecht en Alblasserwaard. Mochten die raden niet akkoord gaan met de benodigde investeringen, dan gaat het plan […]

EvR fractie is verdeeld

Afgelopen vrijdag heeft fractievoorzitter Cora van Vliet aangegeven dat onze fractie verdeeld is over het standpunt over behoud en renovatie van de schoolmeesters woning van de Rehobothschool aan de Verlengde Kerkweg. Het was spannend of het voorstel van het college het zou halen, aangezien er 15 stemmen voor zouden zijn en 14 tegen. Karin Kajadoe […]

Extra test-locatie ‘De Wissel’ in Ridderkerk gaat open.

Vanwege een aanhoudend hoge infectiedruk in een aantal gemeenten opent de GGD Rotterdam-Rijnmond van 12 tot en met 30 april tijdelijke extra testlocaties, waarvan één in Ridderkerk. Naast veel coronabesmettingen heeft onze gemeente ook veel oudere inwoners, die extra kwetsbaar zijn. De test-locatie wordt geopend in sporthal De Wissel (Kastanjelaan 38), zolang de sporthal niet […]

Vertragingsbericht van wethouder Meij

Op 15 december 2020 ontvingen Jim Kloos en Cora van Vliet, naar aanleiding van hun Artikel 40 vragen rondom de RET buslijn 245, het volgende bericht: Geachte heer Kloos, mevrouw Van Vliet, Namens wethouder Meij laat ik u het volgende weten. De beantwoording van uw artikel 40 vragen over “RET buslijn 245” kunnen wij, als […]

Art. 40 vragen over RET buslijn

Echt voor Ridderkerk stelde op 8 december 2020 de volgende Artikel 40 vragen aan het college: Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad Ridderkerk, 8 december, 2020 Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, artikel 40) inzake RET buslijn 245 Geacht college, Wij namen kennis van […]

Ga naar de inhoud