Echt voor Ridderkerk

Nieuwbouw of renovatie voor zwembad De Fakkel?

Afgelopen dinsdag 16 april 2024 was er een commissievergadering over de plannen voor renovatie dan wel nieuwbouw voor Recreatiecentrum De Fakkel. Deze plannen waren in een haalbaarheidsonderzoek aan de politieke fracties toegezonden.

Echt voor Ridderkerk (EvR) heeft na grondige bestudering van het haalbaarheidsonderzoek gekozen voor nieuwbouw. Renovatie vinden wij te kostbaar. Wij kiezen dan voor een combivariant, optie 4, waarbij er een recreatief water en een les/doelgroepenbad komt. Bij deze variant kan er ons inziens het meest efficiënt gebruik gemaakt worden van álle baden tegen een investeringsbedrag dat in de middenmoot van de te kiezen opties lag.
Wel hebben we gevraagd om nogmaals te kijken naar alternatieve locaties, om de negatieve gevolgen van deze nieuwbouw, namelijk eventuele sluiting van het zwembad voor bepaalde tijd, zoveel mogelijk te beperken. We willen immers dat leszwemmen en alle andere (sport)activiteiten gewoon door kunnen gaan.

Delen

Ga naar de inhoud