Echt voor Ridderkerk

Henri Koppes Erelid van EvR

Op 10 juni 2013 werd de Politieke Vereniging Echt voor Ridderkerk (EvR) opgericht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 mei jongstleden hebben de leden, op voordracht van het bestuur en ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van EvR, de heer Henri Koppes benoemd tot Erelid van de vereniging.

De heer Koppes was in 2013 één van de oprichters van de partij. Met een prachtige oorkonde en een heerlijke fles rode wijn uit zijn favoriete wijngebied werd Koppes verrast tijdens de ALV. De oorkonde werd overhandigd door partijvoorzitter Cora van Vliet. De fles wijn door raadslid Jim Kloos. Henri Koppes wenste de vereniging nog heel veel goede politieke jaren toe, met een leuk team en goede plannen voor Ridderkerk.

Delen

Ga naar de inhoud