Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 13 april 2023

Deze raadsvergadering was de laatste vergadering onder leiding van burgemeester Anny Attema. Dat konden we ook wel merken, want zij was coulanter dan anders voor wat betreft de spreektijden. 🙂

Er stonden veel punten op deze agenda die ter vaststelling gingen. De twee punten waarover werd gedebatteerd gingen over het bestemmingsplan Geerpolder en de verhuizing van de Muziekschool vanuit het gemeentehuis naar het nieuwe Cultuur-, Onderwijs- en Mediacentrum. Onze bijdragen waren als volgt:

Bestemmingsplan Geerpolder
Echt voor Ridderkerk heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er grote behoefte is aan doorstroom op de woningmarkt, behoefte aan woningen voor starters en behoefte aan betaalbare woningen. Ongeacht huur of koop. Echt voor Ridderkerk wil voor álle inwoners een kwalitatief goede woningvoorraad beschikbaar hebben.

Wij vinden het plan Geerpolder Rijsoord een prachtig plan dat als geroepen komt. Er worden in deze nieuwe versie zelfs méér woningen gebouwd dan in eerste instantie was bedacht. En dat komt Ridderkerk en hopelijk onze eigen inwoners alleen maar ten goede.

Een kanttekening bij dit plan, iets waarover wij ons zorgen maken, is dat er weinig tot geen woningen te koop zijn in het lagere segment, dus koopprijzen tot € 250.000, -. En daar hebben we nu juist zo’n behoefte aan.
De vraag aan de wethouder: “Is het misschien mogelijk om de nu nog beschikbare gronden waarop gebouwd zou kunnen worden, bij nieuwe bouwprojecten de voorwaarde mee te geven dat er alleen woningen tot € 250.000,- gebouwd mogen worden, conform onze eigen woonvisie?”, werd helaas negatief beantwoord. Wel zou de wethouder er rekening mee houden dat er bij nieuwbouwprojecten ook aan het lagere segment gedacht moet worden en kan dit in een anterieure overeenkomst worden opgenomen.

Partij18PLUS diende een motie in om het verdelingsproces en de eventuele loting transparanter te maken. En volgens een specifiek puntensysteem zo te maken dat mensen die woonachtig zijn in Ridderkerk óf een economische of maatschappelijke binding met Ridderkerk hebben meer punten krijgen, waardoor zij als eerste aan bod komen bij nieuwbouwprojecten.

Met betrekking tot de motie van Partij18Plus reageerden wij als volgt: Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat wij willen dat Ridderkerkers voorrang krijgen bij toekenning huurwoningen of nieuwbouw koopwoningen. Dus wat dat betreft treft Partij18+ ons aan hen zijde.

Ook het kunnen controleren van de juiste uitgifte na een puntenverdeling zien wij wel zitten als controle op dit proces. Raadslid Cora van Vliet zei het al eerder in deze raad; vertrouwen is goed, maar controle is beter. Al is het maar om mogelijke fouten te voorkomen en de schijn weg te nemen dat het proces niet eerlijk zou zijn gegaan. Waar wij dan wel weer moeite mee hebben is het feit dat de notariskosten de koopprijzen zullen opschroeven. Deze zullen immers 1 op 1 worden doorgeschoven richting koper. EvR wilde graag ook eerst de reactie van de wethouder vernemen alvorens een definitief besluit te nemen over deze motie. Overige partijen zagen het wat ‘ingewikkelde’ punten verdeelsysteem net als EvR ook niet zo zitten. Uiteindelijk is de motie aangepast, zodat het verdeelsysteem gelijk is aan die welke is gebruikt bij uitgifte van woningen aan de Rembrandtweg. Dat wordt in een anterieure overeenkomst met projectontwikkelaars opgenomen. Daar konden EvR en andere partijen zich wel in vinden. Deze motie is dan ook aangenomen.

Verhuizing Muziekschool:


Echt voor Ridderkerk vond dat er een mooi raadsvoorstel voor lag. Als de Gemeenteraad daarachter ging staan, dan krijgt de Muziekschool ook onderdak in het nieuwe, hiervoor uitgebreide, Jongerencentrum Ridderkerk. Het klonk EvR als muziek in de oren dat hiermee De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en jongeren samen met de muziekschool méér inhoud kunnen geven aan het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw.
Maar laten wij eerlijk zijn: het kost wel een paar centen! Naast dat investeringsbudget en de kosten van verhuis- en inrichting goed voor een kleine anderhalve miljoen Euro’s bij elkaar.  Daarnaast blijft ook nog een jaarlijkse subsidie overeind van een half miljoen Euro per jaar! Voor de muziekschool wel een opdracht dit goed te besteden en haar bekendheid binnen de Ridderkerkse gemeenschap te vergroten. Met deze mooie nieuwe locatie moet dit zeker gaan lukken, toch?

Uiteraard kijken wij uit naar de definitieve bouwplannen, waarbij EvR er vanuit gaat, dat het binnen het goedgekeurde budget wordt verwezenlijkt.

Samenvattend: Echt voor Ridderkerk is van mening dat de verhuizing van de muziekschool naar het nieuwe Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw goed is omdat er synergie wordt bereikt met de overige participanten van dit gebouw en het zorgt voor meer sociale cohesie en ontwikkeling van cultuur en muziek.

Delen

Ga naar de inhoud