Echt voor Ridderkerk

EvR start enquête op Rijnsingel

Laatste kwartaal 2022 hield Echt voor Ridderkerk (EvR) al een enquête naar problemen op de Spuistraat. Hierover rapporteerden we al eerder richting wethouders, WoonCompas en De Combinatie. Naar aanleiding hiervan zijn wij benaderd door een bewoonster aan de Rijnsingel, met het verzoek om in samenwerking met haar ook op de Rijnsingel een enquête te houden. Dit keer ging het niet alleen om eventuele klachten te achterhalen, maar ook wensen op te halen onder de bewoners.

Wensen op het gebied van camera’s ophangen in de flats, terugkomst van een huismeester, meer schoonmaakuren voor het bijhouden/schoonmaken van het gebouw en een garage als plek waar scootmobielen geplaatst kunnen worden.

Zaterdag 25 maart jongstleden overhandigde fractievoorzitter Cora van Vliet de enquêteformulieren aan mevrouw Brandse (initiatiefneemster) als start voor deze enquête. Naast de wensen, kunnen mensen ook hun eventuele klachten aangeven. Zaterdag is EvR direct met een team van vijf mensen gestart met het persoonlijk overhandigen van de enquêteformulieren aan de bewoners in de flat. In de persoonlijke gesprekken kwam sowieso al de geluidshinder vanaf de Rijnsingel en de parkeerproblematiek aan de orde. EvR pakt deze zaken uiteraard snel op.

Delen

Ga naar de inhoud