Echt voor Ridderkerk

Raadsvergadering 24 november 2022

Donderdag 24 november 2022 vond er weer een raadsvergadering plaats. Er stonden niet heel veel onderwerpen op de agenda. En van een aantal onderwerpen was al vooraf besloten dat zij ter vaststelling naar de raad gingen. De belangrijkste onderwerpen gingen ter debat en waren:

  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Blaak 3 t/m 15
  • Uitbreiding Gemini College
  • Verordening bekostiging leerlingenvervoer
  • Omgevingswet: delegatiebesluit en adviesrecht.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Blaak 3 t/m 15
Echt voor Ridderkerk (EvR) stemde in met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat WoonCompas 7 sociale eengezinswoningen kan bouwen op de plek waar voorheen een flatgebouw met 16 woningen stond. Natuurlijk is het jammer dat er niet meer woningen terugkomen, maar sociale huurwoningen als eengezinswoningen is een mooi alternatief. We betreuren het feit dat de participatie in dit traject onvoldoende is gevoeld door de inwoners van de Kerksingel. Dat is voor verbetering vatbaar.

Uitbreiding Gemini College
Bij dit onderwerp werd goedkeuring van de raad gevraagd in verband met een tweetal benodigde investeringen van ongeveer € 7.500.000,- en ongeveer € 1.000.000,-. Het eerste bedrag was voor de uitbreiding van een nieuw gebouw waarin, naast leerlingen, de Gooth, de Loods en RTV Ridderkerk gevestigd gaan worden. Het andere bedrag werd aangevraagd voor een pilot om dit nieuwe gebouw als ENG (Energie Neutraal Gebouw) neer te zetten in plaats van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Echt voor Ridderkerk vindt het belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs kunnen genieten. Onderwijs biedt de opstap naar een onafhankelijk leven; een leven waarbij je zelf de regie hebt en voor een eigen inkomen kan zorgen,. EvR betreurt het wel dat er zoveel kinderen vanuit omliggende gemeenten, met name Rotterdam, komen. We hadden liever gezien dat er nog meer Ridderkerkse leerlingen gebruik maken van deze prachtige gebouwen. Maar mogelijk gaat dit met de komende nieuwbouw wel gebeuren.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer
EvR heeft ingestemd met de wijzigingen die bij deze verordening voor lagen. Toch vroegen wij aandacht voor lange reistijden van maximaal 90 minuten enkele reis voor jonge kinderen. Ook stonden wij achter de vragen van diverse partijen over de opstapplaatsen, waardoor kinderen niet meer thuis opgehaald zouden worden. De wethouder zegde toe dat dit niet het uitgangspunt is; maar slechts in hoge uitzonderingen ingezet zal worden. Het is de bedoeling zoveel mogelijk maatwerk te blijven leveren; en daar zijn zij van EvR blij om.

Omgevingswet
Een aantal jaren geleden kondigde de landelijke overheid al aan dat er een aantal wetten zouden worden samengevoegd tot één nieuwe wet: de omgevingswet. Deze wet is tot nu toe telkens uitgesteld. Niet alleen vanwege de moeilijkheidsgraad om al die regels en wetten samen te voegen, maar ook te zorgen dat dit op ICT-gebied geregeld is. Hij staat nu gepland voor 1 juli 2023.
In de raad moest nu worden vastgesteld voor welke onderdelen de raad nodig was en welke onderdelen direct door het college kunnen worden vastgesteld. Dit alles om het aanvraagtraject voor bewoners makkelijker en sneller te maken.
Aangezien er na 1,5 jaar een evaluatiemoment komt; en wanneer nodig zelfs eerder; kon EvR met het voorliggende voorstel van het college instemmen en vroegen we de wethouder te starten met de verdere implementatie ervan. Een voorstel wat wethouder Van der Duin-Schouten overigens omarmde.

Delen

Ga naar de inhoud