Echt voor Ridderkerk

Eerste termijn EvR tijdens begrotingsraad

Elke politieke partij kreeg tijdens de Begrotingsraad op 3 november 2022 zes minuten de gelegenheid om hun politieke standpunten onder de aandacht te brengen, moties in te dienen en toe te lichten, en reageren op het collegeprogramma.

De eerste termijn van Echt voor Ridderkerk (EvR) werd door fractievoorzitter Cora van Vliet voorgelezen, en was als volgt:

EERSTE TERMIJN BEGROTINGSRAAD 2022

Dank u wel voorzitter. Als eerste richt ik het woord even aan u en u alleen. U hebt de afgelopen 12 jaar vele raadsvergaderingen en begrotingsraden voorgezeten en vandaag is het uw laatste begrotingsraad van Ridderkerk, omdat Ridderkerk op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Namens EvR wil ik u nogmaals danken voor uw toewijding aan Ridderkerk in de afgelopen jaren en wens ik u alvast veel succes toe met de verdere stappen in uw leven. Natuurlijk nemen wij vandaag nog geen afscheid van u.

Dan een woord van dank aan alle griffiemedewerkers die de afgelopen week weer zo enorm hard hebben gewerkt om aan alle fracties de ondersteuning te bieden die sommige meer dan anderen hard nodig hadden. EvR in ieder geval wel. Dank daarvoor.

Ook dank aan de ambtenaren die zo hard voor ons allemaal aan de slag zijn gegaan om het nieuwe collegeprogramma en de financiële rapportages op te stellen en vragen daarover te beantwoorden. Aan hen wil ik ook meegeven dat wij goed begrijpen dat u allen in een moeilijk vaarwater verkeert vanwege de ontwikkelingen binnen de BAR-organisatie. Wij geven u graag het advies mee deze ontwikkelingen ook als kans te zien. Een kans om bijvoorbeeld in of sec voor een prachtige gemeente als Ridderkerk aan de slag te gaan.

Het zijn moeilijke tijden; niet alleen voor u als ambtenaar van de BAR maar voor vele Nederlanders, Europeanen en overige bewoners van deze aarde.

Het is de éne crisis na de andere waar we in rollen. Sommige crisissen vallen tegelijkertijd. Waren het voorheen mensen met een laag tot zeer laag inkomen die het moeilijk hadden, nu zijn het ook middenstanders en kleinere ondernemers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.

College aan u een grote uitdaging om er voor te zorgen dat Ridderkerkers al deze crisissen zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. Mensen met een bijstandsuitkering, kleine zelfstandigen, maar ook mensen met een gemiddeld inkomen en AOW-ers hebben de komende tijd veel steun nodig. Ook uw steun; dat voor een groot deel natuurlijk beschreven is in het hier voorliggende collegeprogramma. Een programma dat er prachtig uitziet voorzien van een ondersteunende promotiefilm. Chapeau hoor! En dan na vandaag graag actie!

Niet te veel en te lange onderzoeken; maar actie! Kijk ook naar initiatieven die elders al met succes zijn toegepast en resultaten boekten. Beter goed overgenomen, dan verkeerd verzonnen, zeg ik maar.

Echt voor Ridderkerk heeft zowel in haar verkiezingsprogramma als Algemene Beschouwingen diverse richtingen meegegeven hoe wij een Ridderkerk van de toekomst zien. Veel van onze ideeën, wensen en suggesties vinden we gelukkig  terug in dit collegeprogramma, zoals BOA in elke wijk, 65+ gratis met de bus, enzovoort. Daarom omarmen we dit programma op hoofdlijnen. Echter sommige onderdelen zijn minder SMART.

Plannen dienen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch én Tijdgebonden te zijn; dan zijn plannen pas écht SMART. Veel van de plannen dienen nog nader uitgewerkt te worden; daarom het verzoek aan het college om bij die uitwerking wél echt SMART te zijn. We vertrouwen erop dat u dit doet, maar we blijven  controleren, want vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Wij dienen zelf een viertal moties in, te weten:

  1. Onderzoek of de huisvesting van Wijkvereniging Drievliet-’t Zand naar Sportcentrum Drievliet mogelijk is, zodat OBS de Botter kan uitbreiden dichtbij eigen locatie; Deze motie spreekt voor zichzelf en is de wens van beide partijen;
  2. Uitbreiding vuurwerkvrije zones zodat ook locaties waar dieren verblijven vuurwerkvrij worden. Dit was al in motie 2018-06 verzocht. In de betreffende afdoeningsbrief werden 3 locaties genoemd, echter betroffen deze geen dierenverblijflocaties. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen; daarom doet EvR dit samen met PvdA/GL om te zorgen dat er nu hopelijk wel iets voor deze dierenverblijflocaties wordt gedaan.
  3. Proef met samenwonen van alleenstaanden bijstandsgerechtigden. Dit is nu zo’n voorbeeld van een initiatief dat elders met succes en resultaat is uitgevoerd en reeds in regulier beleid is omgezet. Het geeft deze inwoners de kans hun relatie uit te proberen met behoud van uitkering; gaat hierdoor fraude tegen; zorgt voor minder belasting van de ambtenaren en tenslotte is het positief voor doorstroming op de woningmarkt. Alleen maar voordelen dus!
  4. De laatste motie gaat over het plaatsen van een openbaar, invalidentoegankelijk toilet dat 24 uur per dag te gebruiken is. Ook hier zijn andere gemeenten ons reeds voorgegaan. Een toilet dat mensen met blaas- en darmproblemen uit huis kan krijgen en zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel ook makkelijk kunnen toiletteren. Het toilet is zelfreinigend, hufterproef, buitenzijde kan elk uiterlijk krijgen dat we wensen, kan zowel gratis als kostendekkend worden gemaakt. Kortom, iets waar een gemeente die inclusie héél hoog in het vaandel heeft staan geen nee tegen zou mogen zeggen.

Tevens dienen wij met een groot aantal overige fracties moties mede in; in het belang van Ridderkerk en Ridderkerkers nú en in de toekomst!

Als laatste ga ik nog kort in op de beschouwingen van de overige partijen:

Wij delen de mening van PvdA/GL dat er weer 7 miljoen uit de reserves wordt onttrokken om de begroting sluitend te maken. Wij zijn van mening dat dit niet de manier zou moeten zijn en vernemen graag van het college antwoord op onze vraag hierover.

Fijn dat de SGP de betaalbaarheid van de energietransitie ook een belangrijk thema vindt. EvR gaf dat bij bespreking van de RES al aan.

Twee vragen aan het CDA: hoe ziet het CDA de toekomst van onze financiën wanneer telkens uit de reserves wordt geput en er dus feitelijk geen sluitende begroting is op basis van inkomsten? Deze vraag stellen we overigens ook aan de VVD.

En CDA, er is toch al een verbinding tussen Ridderkerk en station Barendrecht middels bus 601?

Wij delen uw mening dat organisaties als voedsel-, kleding- of fietsenbank gefaciliteerd dienen te worden, maar dan wel met openheid van zaken v.w.b. hun financiën.

VVD: staat u open voor waterstofgas als keuze bij de transitie en verduurzaming?

CU: uw fractie had een sterke bijdrage; positief kritisch en als nieuwe oppositiepartij vinden wij dat deze rol u al goed past.

Als laatste Bo1: ook uw bijdrage vonden wij sterk. Net als u en anderen vinden wij dat het geluidsscherm in het Oosterpark gerealiseerd moet worden; dat de boomgaard moet blijven en de Erasmuslaan een ontsluitingsweg is, welke niet als 30 km weg ingericht zou moeten worden. We juichen de pilot met H-gas ook toe.

Dank voor uw aandacht.

Delen

Ga naar de inhoud