Echt voor Ridderkerk

EvR fractie is verdeeld

Afgelopen vrijdag heeft fractievoorzitter Cora van Vliet aangegeven dat onze fractie verdeeld is over het standpunt over behoud en renovatie van de schoolmeesters woning van de Rehobothschool aan de Verlengde Kerkweg.

Het was spannend of het voorstel van het college het zou halen, aangezien er 15 stemmen voor zouden zijn en 14 tegen. Karin Kajadoe van Leefbaar Ridderkerk vroeg schorsing aan, maar dat deed het standpunt van onze fractie niet wijzigen. Opmerkelijk was dat coalitiepartij VVD ook tegen het voorstel stemde. Een duidelijk voorbeeld van dualisme. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 15 stemmen voor (Partij18PLUS, SGP, CDA,1x EvR) en 14 tegen (VVD, CU, LR, PvdA/GL, 1xEvR en Bo1).

Hieronder treft u de bijdrage van onze fractie.

BIJDRAGE AGENDAPUNT 5 BEHOUD EN HERSTEL SCHOOLMEESTERS-WONING REHOBOTHSCHOOL

Ja, voor ons ligt een voorstel tot behoud en herstel schoolmeesters woning Rehobothschool.

Feitelijk is deze titel onjuist, want we behouden de woning niet; slechts het dak, een zijgevel een heel belangrijke zijde; de voorgevel. Maar wel een cultuur historische voorgevel die het college en vele anderen graag behouden zien blijven. EvR zit hier echter dubbel in; om een drietal redenen.

Natuurlijk beseffen wij de waarde van dit pand en deze gevel. Maar reden één is dat het schoolbestuur in eerste instantie bereid is geweest de school in zijn geheel af te breken en zelf geen moeite heeft ondernomen om de woning te behouden. Hiermee geven zij aan EvR het signaal af, dat zij er geen of minder belang aan hechten.

De tweede reden is dat je het geld maar één maal kunt uitgeven en wij geven de voorkeur aan mensen in plaats van stenen. En in deze tijd, waarin het aantal mensen dat afhankelijk is van een Voedselbank minimaal is verdubbeld, ook in Ridderkerk, zet ons wel aan het denken. Welk signaal geven we aan onze inwoners af, om zulke bedragen aan stenen te besteden? Kunnen we dat geld niet beter reserveren voor toekomstige hulp aan onze inwoners? Want dat is een feit. Veel inwoners komen in de problemen vanwege hoge huren, zeer hoge energienota’s, hogere kosten voor boodschappen, verzekeringen enzovoorts.

De derde reden is dat het nog niet eens zeker is of het wel bij 300.000 euro blijft. Tijdens de bouw kunnen er zich weer ontwikkelingen voordoen, waardoor het bedrag toch weer hoger wordt. Natuurlijk snappen we dat dit bij elk project is dat hier als voorstel voor komt te liggen en dan zou je niets meer aan de raad kunnen voorstellen. Maar bouwprojecten hebben nu eenmaal de neiging om véél hoger uit te vallen.

Tegelijkertijd is de Rehobothschool de grootste lagere school van Ridderkerk, hebben zij behoefte aan een groter schoolplein en wat is er dan mooier om daarin een stuk van de oude woning in te betrekken en vernieuwend te zijn met een overdekte tribune. Tja, dat gunnen wij de kinderen van de Rehobothschool ook wel. Overigens gunnen we dat in principe alle schoolgaande kinderen in Ridderkerk wel hoor,
U begrijpt vast wel voorzitter dat onze fractie daarom er dubbel in zit en tegelijkertijd daarom verdeeld is over dit voorstel. Wij zullen u dan ook vragen om hoofdelijke stemming bij dit voorstel.

In de tweede termijn gaf Van Vliet aan dat EvR, net als de CU, voorstander is van een groen en duurzaam schoolplein.

Delen

Ga naar de inhoud