Echt voor Ridderkerk

Raadsvragen EvR

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2022 heeft fractievoorzitter Cora van Vliet namens Echt voor Ridderkerk (EvR) diverse vragen aan het college gesteld. De vragen hadden allen betrekking op de wijk Bolnes. Een wijk waar EvR van vele inwoners, waaronder onze Denktank-leden, vragen en opmerkingen krijgt over onder andere de groenvoorziening, bijplaatsingen van afval, vervuiling op straat. Vandaar onze volgende vragen:

Melding Openbare Ruimte:
Op 2 mei 2022 heeft er een melding oor de Openbare Ruimte plaatsgevonden. Meldingsnummer, welke door een inwoner aan EvR was gegeven, is aan het college doorgegeven door EvR. Het betrof rommel naast het gebouw van Muziekvereniging Excelsior te Bolnes (zie foto). Tot en met 1 juni is er niets met deze melding gedaan. Als dat nog langer duurt, dan groeit er weer groen overheen en blijven hout en stenen gewoon liggen. Vandaar onze vraag: Kan worden aangegeven wanneer deze melding wordt opgepakt?

Hout en stenen in gras naast Muziekvereniging Excelsior Bolnes
Hout en stenen in gras naast gebouw Muziekvereniging Excelsior te Bolnes

Wethouder Meij antwoordde namens het college dat bij navraag bleek dat deze melding net (op 2 juni dus) was opgepakt en de rommel was opgeruimd.

Groenonderhoud:
Vorig jaar heeft EvR al diverse malen vragen gesteld over het groenonderhoud in onze gemeente. De wijk Bolnes lijkt op vele plaatsen een ondergeschoven kindje op dat gebied, aldus vele inwoners van Bolnes. EvR bereikt steeds meer foto’s en klachten van inwoners aldaar over het onkruid tussen stenen en roosters rondom bomen. Het levert soms zelfs gevaarlijke situaties op; zeker in het donker. Zie de hieronder staande foto’s.

Daarom stelde Van Vliet de volgende vragen:
1. Wanneer wordt het niveau van het groenonderhoud in Bolnes opgeschroefd?
2. Kan de aannemer die het groenonderhoud uitvoert in Bolnes geïnformeerd worden, dat onkruid tussen stoeptegels en roosters ook weggehaald dient te worden, en niet allen onkruid tussen het groen zelf en rondom boomstammen?

Wethouder Meij antwoordde ook dit keer namens het college; en wel als volgt. Het onderhoudsniveau zal niet worden opgeschroefd. In Bolnes en in Drievliet heeft de ondergrond een bijzonder rijke voedingsbodem. Daardoor groeit het onkruid daar welig. Deze voedingsbodem is onlangs weggehaald. Daarom moet nu eerst bekeken worden wat het effect daarvan is. En is dit onkruid wat er nu groeit nieuw of groeit het nog op de oude voedingsbodem (die dan onvoldoende is weggehaald).

De aannemer heeft geen opdracht om het onkruid tussen de roosters rondom bomen weg te halen. Dat kan ad hoc worden gedaan. Onkruid tussen stoeptegels dient echter wel degelijk te worden weggehaald. Daarom doet de wethouder een dringend beroep op inwoners om meldingen te doen via de gemeente app. Dan is het probleem in kaart en kan het worden opgepakt. Van Vliet (EvR) heeft toegezegd onze melders dit ook door te geven, zodat het probleem eerder in kaart is en kan worden opgepakt.

Vuil en afval bijplaatsingen op straat:
Helaas blijft het niet bij overlast van onkruid in Bolnes. Ook diverse meldingen van vuil en afval bijplaatsingen op straat ontvingen wij weer afgelopen maand. Het betreft onder andere peuken die achterom op straat door medewerkers van de Lidl en/of de Trekpleister worden gegooid. Zie foto.
Van Vliet stelde daarom de volgende vragen:
1. Kan hier een vuilnisbak worden geplaatst?
2. Zo niet, kunnen er dan afspraken worden gemaakt met de beide bedrijven om dit soort afval te beperken of beter nog, te voorkomen?

De diverse peuken achterom bij de winkels van winkelcentrum De Werf te Bolnes

Wethouder Van Os antwoordde namens het college als volgt. Het is niet de bedoeling dat er zomaar een vuilnisbak wordt geplaatst. Eerst gaat men de winkeliers aanspreken op het gedrag van hun medewerkers. Er staat notabene een peukenbak voor het eigen personeel. Daarin moeten de peuken worden gegooid. Er volgt dus eerst een gesprek.

Dan met betrekking tot de bijplaatsingen van afval had Van Vliet de volgende vragen:

  1. We hebben een nieuwe wethouder die over het afvalbeleid gaat. Wat gaat de heer Van Os doen aan de vele bijplaatsingen, welke op de foto’s te zien zijn?
  2. En in welk tijdsbestek denkt de wethouder dit op te pakken?

Wethouder Van Os antwoordde dat het inderdaad asociaal gedrag is van mensen die zomaar bijplaatsen. Er worden tuintjes rondom containers aangelegd, om zo hopelijk de bijplaatsingen te voorkomen. Daarnaast zullen BOA’s in samenwerking met NV Afvalbeheer, wanneer er meldingen van bijplaatsingen zijn, trachten te achterhalen van wie deze bijplaatsingen zijn. Dit doen zij o.a. door in het afval te kijken. Tevens is het college druk bezig met het laten uitwerken van het collegeprogramma, waarin nieuwe tarieven komen voor het afvalbeleid. Er komt een vast tarief voor één persoons huishoudens, twee persoons huishoudens en meer persoons huishoudens. Hopelijk zal dit allemaal bijdragen aan het afnemen van bijplaatsingen.

Bijplaatsing op de Leklaan te Bolnes
Bijplaatsing op de Rijnsingel te Bolnes
Bijplaatsing Amerstraat te Bolnes
Bijplaatsing op de Noordstraat te Bolnes

EvR zal dit de komende maanden blijven volgen en is benieuwd wat de impact van dit nieuwe beleid zal zijn.

Delen

Ga naar de inhoud