Echt voor Ridderkerk

EvR tijdens Politiek Debat

Op woensdagavond 2 maart jongstleden, tussen 18:00 en 20:00 uur gingen negen kandidaten van de negen politieke partijen in Ridderkerk met elkaar in debat.

Dit debat werd gevoerd onder leiding van Eric Harreman (RTV Ridderkerk) en de presentator van RTV Rijnmond, dhr. Olivier de Neve. Er werd ingegaan op diverse onderwerpen die in Ridderkerk van belang zijn. Deze werden als stellingen voorgelegd. Onze lijsttrekker, Cora van Vliet, kreeg een tweetal stellingen voorgelegd. De eerste stelling en haar reactie waren als volgr:

Onderwerp: Sociale huurwoningen

STELLING:  Laat de bouw van sociale huurwoningen maar over aan de buurgemeenten, want Ridderkerk heeft er al genoeg.

Deelnemers: Leefbaar Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk en ChristenUnie

ONZE MENING:

Echt voor Ridderkerk is het met deze stelling niet eens. Echt voor Ridderkerk vindt dat het aantal sociale huurwoningen (huurprijs tot € 764,-) minimaal behouden moet blijven, maar bij voorkeur dat dit iets uitgebreid moet worden.

In de sociale huursector is er momenteel uitbreidingsbehoefte. Doordat er relatief weinig doorstroming is in de sociale huursector, wordt de druk op deze woningen groter. Terwijl daarnaast ook de doelgroep groeit. Dus per saldo zal die behoefte gaan toenemen. Evenals de behoefte aan meer woonvarianten in deze prijsklasse.

Er is vooral verandering nodig in de woningvoorraad gelet op de demografische verandering: meer kleine(re), levensloopbestendige woningen voor het toenemend aantal kleine huishoudens. Daarom is er nog wel nieuwbouw in de sociale huur nodig. Ook in Ridderkerk.

Echt voor Ridderkerk ziet feitelijk nog liever dat wij uit Woonnet stappen of overgaan tot 75% toewijzing aan Ridderkerkers. Hierdoor kan een groot deel van onze Ridderkerks woningnood worden opgelost.

In het tweede uur kwam Van Vliet nogmaals in actie. Dit keer op het thema Veiligheid.

Onderwerp Veiligheid.

Stelling: Meer blauw op straat is een grote wens die je hoort in de gemeenschap, hierdoor zal de criminaliteit in de breedste zin van het woord (denk aan drugs/afval/inbraken en vernielingen) dalen. Wat zijn jullie plannen hiervoor?

Deelnemers: Echt voor Ridderkerk, PvdA/Groen links en VVD

ONZE MENING:

Echt voor Ridderkerk zet hoog in op het gebied van Veiligheid. Wij willen dat politie meer zichtbaar is in de wijken van Ridderkerk. Formeel dienen zij 90% van de tijd in hun eigen wijk ingezet te worden, aldus het beleid van de Nationale Politie. Dat is vaak niet het geval, dus zal de gemeente hier iets aan moeten doen. De burgemeester zal bij de politie moeten aandringen op die 90% aanwezigheid in de wijk. Tevens willen wij graag twee extra BOA’s aanstellen omdat zij naast het opsporen van lokale misstanden, zoals bij-plaatsingen van afval, verkeersoverlast en zo, ook de ogen en oren in de wijken kunnen zijn. Ook zij zijn een vorm van ‘blauw’ op straat, alleen met minder gezag en bevoegdheden.

Maar ook het uitbreiden van cameratoezicht, het blijven faciliteren van de buurtpreventies en het terugbrengen van de wijkschouwen draagt bij aan een grotere veiligheid en veiligheidsgevoel in Ridderkerk. Daar willen wij de komende vier jaar óók op inzetten. Om Ridderkerk een stukje beter en veiliger te maken voor Jong én Oud! Want EvR doet het!

WILT U HET GEHELE DEBAT TERUGKIJKEN? DAT KAN. KLIK HIER

Delen

Ga naar de inhoud