Echt voor Ridderkerk

Lijsttrekker Van Vliet bezoekt RTV Ridderkerk

Vrijdag 11 februari jl. bezocht onze lijsttrekker Cora van Vliet de studio van RTV Ridderkerk. Daar werd een zogenaamde één-minuten pitch opgenomen van Echt voor Ridderkerk (EvR). Ook gaf zij antwoord op de vraag wat EvR voor senioren kan betekenen en werden er foto’s van haar genomen.

Na afloop werd er nog heel gezellig nagepraat met medewerkers van RTV Ridderkerk, een vertegenwoordiger van een andere politieke partij en de secretaris van EvR. Kortom, het werd een latertje! Maar het was supergezellig!

Bent u nu al geïnteresseerd in de bijdrage van EvR? Ja? Dan kunt u deze hieronder teruglezen.

Lijsttrekker Cora van Vliet geeft één-minuten pitch over Echt voor Ridderkerk bij RTV Ridderkerk

De één-minuten pitch:

Wilt u ook: 
Een Ridderkerk waar het veilig wonen is? Waar geen sluipverkeer of zwaar verkeer rijdt? Waar geen ontsluitingsweg van Nieuw Reijerwaard door Rijsoord of boomgaard gaat? Maar waar wel méér toezicht en handhaving op straat is en het politiebureau blijft.

Wilt u ook:
Een Ridderkerk waar kinderen veilig kunnen opgroeien, met normen en waarden. Waar het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt en aandacht is voor taalachterstanden en laaggeletterdheid.

Wilt u ook:
Een Ridderkerk waar Openbaar Vervoer goed is geregeld, AOW’ers gratis met de RET-bus blijven rijden en kinderen tot 12 jaar mogelijk ook. Waar betaald parkeren wordt teruggedrongen, winkels goed bereikbaar blijven en ondernemers zich gesteund voelen.

Wilt u ook:
Een Ridderkerk met voldoende woningaanbod, voor zowel starters als ouderen die levensbestendig willen wonen. Waar niet-Ridderkerkers géén voorrang hebben op de woningmarkt.

Echt voor Ridderkerk wil dit ook ! We hebben al véél bereikt, maar we willen meer! Stem daarom 16 maart op lijst 4. Want Echt voor Ridderkerk doet het. Voor Jong en Oud en een Beter Ridderkerk!

Lijsttrekker Cora van Vliet bij Radio Ridderkerk

Wat kan EvR voor senioren betekenen?

Echt voor Ridderkerk, afgekort EvR, is een lokale politieke partij, voor Jong én Oud. Onze partij heeft een aantal leden die de 70 reeds is gepasseerd. Ook is nummer 2 van onze kandidatenlijst een voormalig voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Voldoende kennis over senioren aanwezig dus.

EvR hecht veel waarde aan de 4 B’s voor ouderen, omdat gebleken is dat deze heel nuttig zijn om vitaal oud te worden en te blijven. Dan hebben we het over:

 • De B van Beweging;
 • De B van Buitenlucht en
 • de B van Belangstelling
 • de B van Betrokkenheid.

Daarom pleiten wij voor het volgende:

Op het gebied van Beweging en Buitenlucht:

 • de bestaande Ridderkerkpas uitbreiden met gratis sport- en cultuuropties voor álle Ridderkerkers, dus ook de senioren
 • (meer) Fitness- en sportapparatuur in de openbare buitenruimte plaatsen voor jong en oud

Op het gebied van Belangstelling en Betrokkenheid:

 • AOW’ers blijven gratis reizen binnen het RET-busnet
 • Goed busvervoer en daarbij gelegen fietsenstallingen zijn daarom van belang
 • WMO-vervoer dient tot één uur voor vertrek aan te vragen zijn, omdat ook mobiliteit belangrijk is
 • Méér activiteiten voor ouderen organiseren zodat zij mensen kunnen blijven ontmoeten
 • Hierdoor kunnen senioren reizen naar theater, cultuur, familie enzovoort, dus alles waarvoor zij belangstelling voor hebben of betrokken bij zijn.

Dan op het gebied van Gezondheid:

Voorkomen is beter dan genezen. Wij pleiten daarom voor:

 • Periodieke preventieve gezondheidschecks stimuleren voor AOW‘ers;
 • Integrale gezonde levensstijl laagdrempelig houden en

Op het gebied van Wonen:

 • Een beter woningaanbod voor senioren, zodat zij levensbestendig kunnen wonen.

Als laatste wil EvR dat ouderen zich veilig voelen. We doen dit door:

 • Meer inzet op handhaving en veiligheid door minimaal twee Boa’s extra aan te stellen  
 • Meer cameratoezicht en meer aandacht voor preventie en bestrijding van criminaliteit
 • Buurtpreventie blijvend faciliteren
 • Politiebureau in Ridderkerk behouden, zodat ouderen niet per se via internet een aangifte moeten doen of daarvoor verder moeten reizen

Delen

Ga naar de inhoud