Echt voor Ridderkerk

Echt voor Ridderkerk houdt enquête op Rommelmarkt Slikkerveer

Afgelopen zaterdag 11 september 2021 stond Echt voor Ridderkerk (EvR) wederom als enige politieke partij op de rommelmarkt van SWS Slikkerveer. EvR vindt het belangrijk niet alleen zichtbaar te zijn gedurende verkiezingstijd, maar de gehele raadsperiode door. EvR wil informatie ophalen bij inwoners van Ridderkerk. Zijn zij tevreden? Zien zij verbeterpunten?

Vandaar dat wij een enquête hielden onder de passanten van onze kraam. En wat schetst onze verbazing? Er is sinds vorig jaar nauwelijks iets veranderd qua ergernissen onder onze inwoners.

We stelden passanten een vijftal vragen:

  1. Wat gaat goed in Ridderkerk?
  2. Wat kan beter in Ridderkerk, en waarom?
  3. Hoe kijkt u tegen het afvalbeleid aan?
  4. Wat vindt u van de veiligheid in Ridderkerk?
  5. Als u burgemeester zou zijn, wat zou u als eerste veranderen en waarom?

Men is tevreden over de buurtpreventie in Ridderkerk, dat Ridderkerk veel groen heeft en relatief een rustige, kindvriendelijke gemeente is. Waar men nog steeds niet tevreden over is, is de aanpak van het onkruid in de vele straten en wijken van Ridderkerk. Inwoners ervaren veel overlast van onkruid, straten die niet bijgehouden worden en zwerfafval in de straten en in of tussen het groen.

Foto met hoeveelhedenonkruid tussen de tegels
Grevenlingenhof in Bolnes
Onkruid in de wijk Bolnes
Grevelingenhof in Bolnes

Ook dit keer kwam het afvalbeleid er niet ongeschonden van af. Inwoners hebben net vernomen dat zij meer moeten gaan betalen voor het inzamelen van afval. Vooral veel oudere inwoners onder ons; die geen volle vuilniszak naar de containers kunnen brengen i.v.m. de grootte en het gewicht, gooien nu regelmatig maar een halve vuilniszak weg. Daarmee worden hun kosten verdubbeld met het nieuwe tarief van € 0,75 per klepbeweging. Mensen vrezen dat het aantal bij plaatsingen daarom enorm zal toenemen. Waarom is er niet gekozen om op gewicht te belasten, vraagt men zich af?

Helaas zijn onze inwoners nog niet tevreden over het parkeerbeleid in Ridderkerk. De komst van blauwe zones en het betaald parkeren zijn ergernissen van vele onder ons. Sommige inwoners zijn ook van mening dat, mede door de leegstand en het betaald parkeren in het centrum, ons winkelcentrum niet meer aantrekkelijk is voor mensen buiten Ridderkerk.

Blauwe zone op Dillenburgplein (foto van De Combinatie)
Blauwe parkeerzone Dilleburgplein (foto van De Combinatie)

Gelukkig voelen inwoners zich best wel veilig in Ridderkerk, ondanks de diverse incidenten die zich in het afgelopen jaar hebben afgespeeld. En op de vraag wat onze inwoners zouden veranderen, zodra zij burgemeester zouden zijn, was het veel vernomen antwoord, naast de oplossingen voor bovenstaande problematiek, toch wel dat de responsetijden van ons college en onze ambtenaren richting inwoners na melding of een vraag, toch écht verbeterd dient te worden. Enkele inwoners krijgen soms na maanden nog geen reactie op hun vraag of melding.

Kortom, er kan nog veel worden verbeterd in Ridderkerk. Echt voor Ridderkerk spant zich daar uiteraard maximaal voor in en zal komende raadsvergadering al vragen stellen over het onkruid en groenbeleid, maar in de komende week ook schriftelijke vragen over de andere onderwerpen.

Delen

Ga naar de inhoud