Echt voor Ridderkerk

Vlogverslag Raadsvergadering 1 juli 2021

Tot op heden maakten wij een tekstueel verslag van de raadsvergaderingen van Ridderkerk. Maar als partij moet je ook met de tijd mee gaan. Vandaar dat wij besloten hebben voortaan een Vlog te maken met onze standpunten met betrekking tot de diverse onderwerpen in een raadsvergadering.

De raadsvergadering van 1 juli ging met name over de volgende onderwerpen:

  • Onze raadsvraag m.b.t. een vreemd grijs kastje op het voetpad op de Kievitsweg
  • Jaarstukken 2020
  • 1e Tussenrapportage 2021
  • Plan extra inzet ter voorkoming problematische schulden gemeente Ridderkerk 2021

Zie onze tweede Vlog van de Raadsvergadering  van 1 juli 2021: https://youtu.be/axK0T4Qou6s

Delen

Ga naar de inhoud