Echt voor Ridderkerk

Fiscaal trucje afvalstoffenheffing?

De fractieleden Kloos en Van Vliet van Echt van Ridderkerk hebben de volgende schriftelijke, artikel 40, vragen gesteld aan het college, aangaande de afvalstoffenheffing:

Wij hebben met belangstelling de briefwisseling over afvalstoffenheffing 2021 Barendrecht gelezen tussen wethouder Schaap (VVD) en oud-wethouder Vermaat (EvB), beiden op de portefeuille Milieu.

Ontdaan van alle emotie tussen beide partijen trok vooral één alinea onze bijzondere aandacht in de brief van oud-wethouder Vermaat: …

Fiscaaltrucje

Bovendien hebben wij om onze begroting meerjarig sluitend te maken, een fiscaaltrucje toegepast. Dat zit zo: de gemeente betaalt btw op de kosten die we maken voor afvalverwerking. Die btw kunnen we echter grotendeels terugvragen bij het rijk. Die teruggave, een opbrengst van ca. € 621.700 per jaar, rekenden we in het verleden toe aan het gesloten afvalsysteem. Dat is niet verplicht. En in 2020 hebben we er daarom voor gekozen om deze opbrengst uit het gesloten systeem te halen. Om er andere politieke plannetjes van te financieren. We hadden dat ook kunnen gebruiken om de afvalstoffenheffing, die we bij u in rekening brengen, te beperken. Maar wij hebben bewust een andere politieke keuze gemaakt… Lees meer via: https://barendrechtnu.nl/nieuws/politiek/34309/voormalig-wethouder-vermaatcorrigeert-open-brief-over-stijging-afvalstoffenheffing-van-wethouder-schaap.

Kloos en Van Vliet hebben naar aanleiding van deze briefwisseling de navolgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met dit fiscaal trucje?

2. Heeft de wethouder voor Ridderkerk hetzelfde BTW trucje toegepast?
Zo ja hoeveel belasting is dan uit het gesloten systeem gehaald en dus niet benut om hiermede de afvalstoffenheffing te beperken?

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord wat waren de overwegingen van de wethouder zo te handelen? …..

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij het college om schriftelijke beantwoording van deze vraag.

Delen

Ga naar de inhoud