Echt voor Ridderkerk

EvR is Los van Ad Los

Tijdens de behandeling van agendapunt Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid in de raadsvergadering van 11 februari jongstleden, maakte raadslid en geroyeerd EvR-lid Ad Los een opmerking richting raadslid Van Vliet.

Van Vliet verzocht wethouder Franzen, die het complete Sociale Domein in zijn portefeuille heeft, waarom hij de geestelijke gezondheid niet als accent in de nota wilde opnemen. Franzen kon of wilde dit niet motiveren.

Raadslid Los nam het voor de wethouder Franzen, tevens zijn stiefzoon, op door aan te geven dat hij had rondgekeken in Ridderkerk en niet veel mensen had gezien die geestelijke problemen hadden. Wellicht speelt zich dit alleen af in de omgeving van mevrouw Van Vliet

De fractieleden Kloos en Van Vliet, alsmede de politieke vereniging Echt voor Ridderkerk, distantieert zich van de uitspraak welke de heer Los heeft gedaan. Hij doet hiermede de vele Ridderkerkers die wél problemen kennen zoals eenzaamheid, depressieve gevoelens, zorgen om de toekomst en/of financiën een groot tekort. Wij blijven ons ook voor deze Ridderkerkers inzetten. Nu en in de toekomst!

Delen

Ga naar de inhoud