Verslag raadsvergadering 11 februari 2021

Nadat wat huishoudelijke zaken waren afgerond, en er werd gesproken over sporthal De Wissel als vaccinatieplaats tegen Covid-19 voor Ridderkerk, stonden er nog twee ├ęcht belangrijke zaken op de agenda. Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid Onze voormalige wethouder Van Vliet had in 2018 al aangegeven dat er een nieuwe Nota Gezondheidsbeleid moest komen. En nu, drie jaar […]

EvR is Los van Ad Los

Tijdens de behandeling van agendapunt Startnotitie Nota Gezondheidsbeleid in de raadsvergadering van 11 februari jongstleden, maakte raadslid en geroyeerd EvR-lid Ad Los een opmerking richting raadslid Van Vliet. Van Vliet verzocht wethouder Franzen, die het complete Sociale Domein in zijn portefeuille heeft, waarom hij de geestelijke gezondheid niet als accent in de nota wilde opnemen. […]