Echt voor Ridderkerk

Art. 40 vragen over RET buslijn

Echt voor Ridderkerk stelde op 8 december 2020 de volgende Artikel 40 vragen aan het college:

Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad Ridderkerk, 8 december, 2020

Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, artikel 40) inzake RET buslijn 245

Geacht college,

Wij namen kennis van het feit, dat de RET organisatie de lijn 245 graag 3 minuten sneller wil laten rijden en velen in Ridderkerk-Oost en vooral in Ridderkerk Centrum daarmee duperen. Vooral richting Kralingse Zoom is dat een achteruitgang van de dienstverlening van de RET. Wij hebben de navolgende vragen:
1) Is de wethouder vooraf betrokken geweest bij deze nieuwe route?
Zo ja sinds wanneer? Zo nee waarom niet?
2) Vindt de wethouder deze nieuwe route echt een verbetering van het Openbaar Vervoer?
Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?
3) Vindt de wethouder het acceptabel dat RET-klanten in Ridderkerk-Oost, maar vooral in het Ridderkerk-Centrum, genoegen moeten nemen met een wandeling van zo’n 5-12 minuten naar een opstapplaats van RET lijn 245?
Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?
4) Realiseert de wethouder dat RET-klanten in Ridderkerk-Oost, maar vooral in Riderkerk-Centrum, nu circa 10 minuten meer kwijt zijn om op het eindpunt van deze RET lijn te komen?
Is de wethouder daar blij mee? Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?
5) Realiseert de wethouder zich, dat de RET klanten in Ridderkerk-centrum verder benadeeld worden, omdat nu alleen langzamere bussen beschikbaar zijn, die een langere route rijden, en dat dit dus naast langere reistijden en/of overstappen, ook meer reiskosten met zich meebrengt?
Vindt de wethouder dat een gewenste ontwikkeling?
Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
Jim Kloos en Cora van Vliet, fractie Echt voor Ridderkerk

Delen

Ga naar de inhoud