Echt voor Ridderkerk

Deelscooters in Ridderkerk

De afgelopen jaren zijn in diverse plaatsen in Nederland elektrische deelscooters geïntroduceerd. In Rotterdam zijn op dit moment drie partijen actief. Dit zijn Felyx, Go Sharing en Check. Eén partij heeft direct interesse getoond om hun bedieningsgebied vanuit Rotterdam verder uit te breiden naar Ridderkerk. Een andere partij heeft het voornemen hiertoe uitgesproken. Het college heeft ingestemd met de introductie van deelscooters in Ridderkerk, welke vanaf oktober 2020 zullen worden geplaatst.

Passend in mobiliteitsbeleid gemeente Ridderkerk
De introductie van elektrische deelscooters sluit aan bij het nieuwe mobiliteitsplan Ridderkerk. De scooters dragen bij aan het stimuleren van het gebruik van schone voertuigen en daarmee een reductie van de C02-uitstoot. Daarnaast vergroten deelscooters de bereikbaarheid van de gemeente. Deelscooters zijn een aanvulling op het openbaar vervoer, met name in het voor- en natransport van de bus.

De inzet van deelscooters in onze gemeente biedt veel kansen. De deelscooter is een zeer interessante aanvulling op de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in onze gemeente (first en last mile). Daarnaast hebben diverse bedrijven al interesse getoond in het gebruik van deelscooters.

Hoe werkt het deelscootersysteem?
De scooters zijn via een app te reserveren en te gebruiken. De software in de scooters kan indien gewenst het gebruik van de scooter beperken. Ook kan de parkeer locatie worden beïnvloed. Ritten met de scooter moeten binnen het servicegebied worden beëindigd. Een rit beëindigen buiten het servicegebied is ook mogelijk, maar dan blijft de klant een parkeertarief betalen.

De scooters moeten door gebruikers worden geparkeerd volgens de geldende parkeerregelgeving van de betreffende gemeente. Dit betekent dat gebruikers de scooter op de stoep kunnen parkeren, binnen het servicegebied, en daarbij rekening moeten houden met het vrijlaten van voldoende loopruimte.

Continue aandacht voor het gebruik, beheer en onderhoud van de deelscooter
Gebruikers kunnen een deelscooter alleen reserveren na een volledige registratie (rijbewijsverificatie, contactgegevens- en betalingsverificatie). De laatste gebruiker van de deelscooters is daarmee altijd bekend bij betreffende partijen. De scooters beschikken over een accupakket waarmee de scooters gemiddeld twee dagen kunnen worden gebruikt. Om de dag, of bij intensief gebruik dagelijks, worden de accu’s verwisseld. Bij het wisselen van de accu’s worden de scooters gecontroleerd, gereinigd en worden kleine defecten hersteld. Hiermee houden aanbieders de vloot met scooters continue in de gaten.

Klachtenafhandeling en misbruik van de deelscooters
De aanbieders van de deelscooters zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via diverse kanalen . Klachten kunnen direct aan de betreffende partij worden doorgegeven. Gebruikers kunnen worden aangesproken op verkeerd gedrag, waaronder fout parkeren of andere verkeers-gerelateerde overtredingen. Middels waarschuwingen, boetes of het schorsen van een gebruiker kan de aanbieder ingrijpen Meldingen van overlast die bij de gemeente (wachtdienst, handhaving, algemene meldingen , KCC) binnen komen , kunnen direct worden doorgezet naar de betreffende aanbieder. De betreffende partij zal vervolgens actie ondernemen om de overlast weg te nemen

Monitoring daadwerkelijk gebruik deelscooters
Aanbieders beschikken over een grote hoeveelheid data over het gebruik van de scooters. De aanbieders leveren elk half jaar een overzicht aan van het gebruik van de scooters, afgelegde ritten, eventuele klachten en de afhandeling daarvan en schade-/vandalismemeldingen. In afstemming tussen aanbieders en de gemeente kan op basis van de monitoring ook het inzetgebied worden aangepast. Dit laatste kan betreffende aanbieder ook zelfstandig uitvoeren.

Delen

Ga naar de inhoud