Verslag Raadsvergadering 17 september 2020

De eerste vergadering na het zomerreces met veel boeiende punten op de agenda. Waar ging EvR voor? Als eerste trachtte Cora van Vliet het agendapunt 11, Vaststellen Verordening Klachtenafhandeling 2020, van de agenda te krijgen, omdat de beide Ridderkerkse platforms niet vooraf waren geraadpleegd maar wel heel duidelijk aandachtspunten en verbeterpunten voor deze verordening hadden. […]