Echt voor Ridderkerk

EvR inventariseert verbeterpunten

Afgelopen zaterdag 12 september 2020 stond Echt voor Ridderkerk (EvR) als enige politieke partij op de rommelmarkt van SWS Slikkerveer. EvR vindt het belangrijk niet alleen zichtbaar te zijn gedurende verkiezingstijd, maar de gehele raadsperiode door. EvR wil informatie ophalen bij inwoners van Ridderkerk. Zijn zij tevreden? Zien zij verbeterpunten?

Nou er kwam heel wat los. Gelukkig zijn heel veel inwoners over het algemeen tevreden om in Ridderkerk te wonen. Echter, menigmaal vernamen wij dat er onvrede is over het nieuwe afvalbeleid. En dan met name over de kwaliteit van de vuilcontainers (te slap, sluiten niet goed), het niet meer schoonspuiten van de bakken (veel overlast bij warm weer, voor veel ouderen is het te zwaar werk om te doen) en de combinatie plastic met restafval zorgt ervoor dat niet iedereen meer uitkomt met de tweewekelijkse ophaaldagen.

Maar er was meer. Ook over het onderhoud van openbaar groen en bestratingen vernam EvR veel klachten. Veel straten en binnenwegen zijn jaren geleden voor het laatst eens opgehoogd, waardoor er nu veel kuilen in de wegen zitten. Dat is zowel bij trottoirs het geval als op de openbare weg. Tussen het voetpad groeit op sommige plaatsen te veel onkruid tussen de tegels door. Ook wordt er te weinig gesnoeid bij het openbaar en het snipper-groen waardoor bewoners hinder ondervinden van overhangend groen of overhangende takken in hun tuinen. En bij meldingen bij de gemeente krijgen ze in maar heel weinig gevallen een terugkoppeling.   

Dat brengt ons gelijk bij de volgende klacht: er wordt door de gemeente te weinig teruggekoppeld bij meldingen. Veel mensen vernemen nooit meer iets na melding. Zelfs niet na meerdere meldingen.

Een ander veel gehoord verbeterpunt is de parkeerproblematiek. In veel wijken zijn er simpelweg te weinig parkeerplaatsen bij de woningen. Ook ervaart men teveel geluidsoverlast, zowel van verkeer, als hangjongeren, als luidruchtige buren.

Verder mist men vormen van beleving in het centrum, zowel voor jongeren als jonge
ouderen. De mensen uit Drievliet vinden dat hun wijk aan het verpauperen is en
willen graag actie vanuit de gemeente om hier iets aan te doen.

Dat bus 601 geen mensen met rollators meer kan meenemen vindt men schandalig,
evenals het feit dat men bij vervoer op maat 24 uur van tevoren de terugreis
ook al moet aanvragen. Dat is soms niet te doen bij ziekenhuisbezoeken. Hoe kan
het college bezuinigen op dit vervoer!

Een laatste, veel gehoorde klacht, was dat er te weinig prullenbakken zijn in
Ridderkerk, en als ze er zijn, worden ze veel te weinig geleegd. Daar dient het
college toch echt actie op te ondernemen, evenals de veel vernomen andere
bovenstaande punten. Nogmaals, er waren ook zeker veel tevreden mensen, die behoudens één of meerdere genoemde verbeterpunten toch ook de voordelen van Ridderkerk zagen. Gelukkig maar 😊.

EvR zal uiteraard met deze punten naar het college gaan. Mocht u als lezer zelf nog
verbeterpunten weten, neem dan contact met ons op via fractie@echtvoorridderkerk.nu.

Delen

Ga naar de inhoud