Echt voor Ridderkerk

Duit of geen duit in het zakje?

Ridderkerk – juni 2020: Duit of geen duit in het zakje, dat is de vraag

We hebben lang getwijfeld, “Gaan we wel reageren of niet?”, totdat we bij toeval een jurist spraken die zei: ‘Als wij niet reageren op een aantijging van de tegenpartij, dan wordt die aantijging als waar beschouwd’. Dat deed ons toch maar in de pen klimmen om te reageren op de column van de heer Ad Los in De Combinatie van 18 juni 2020, omdat het wederom nep-nieuws was.

Ad Los

Velen van ons kunnen de raadsbijdragen of de scherpe debatten van Los, doorspekt met humor wel waarderen. Zo ook binnen onze partij. Echter, wanneer Los los gaat en zijn fantasie zijn gang laat gaan, dan glijdt hij onderuit. Eerst betrof dat de ceremonie bij het Capitulatiemonument. En vorige week viel hij voormalig wethouder Van Vliet aan, met weer nep-nieuws. Bij deze corrigeren we de heer Los zijn selectief geheugen, dat hem zo nu en dan in de steek laat.

Cora van Vliet

Laten we beginnen bij de periode dat Van Vliet in mei 2018 wethouder werd i.p.v. zijn stiefzoon Laurens Franzen. Toen de meerderheid van het bestuur en de fractie daarvoor kozen, werkte fractievoorzitter Los niet graag meer mee om zaken soepeltjes te laten verlopen. Maandenlang vroeg Van Vliet om een gesprek met hem; wat te doen gebruikelijk is in de politiek, om af te stemmen tussen fractievoorzitter en wethouder. Maandenlang liep hij haar deur voorbij met smoesjes. 

Als raadslid krijg je overigens een aardige vergoeding en als fractievoorzitter komt daar zelfs nog extra geld bovenop. Flinke duiten in het zakje van de heer Los dus.

Na Van Vliets benoeming tot wethouder stopte zowel Los als stiefzoon Franzen met het betalen van de EvR-contributiegelden en een groot deel van hun portie te betalen campagnegeld. Met andere woorden: “Los stopte met duiten in het EvR-zakje te doen, evenals Franzen”, en behield de duiten graag in het eigen zakje.  Maar het verhaal gaat verder……

Toen Van Vliet in maart 2019 te kennen gaf dat zij in hoger beroep was gegaan tegen het UWV en dat zij dit vergeten was te melden bij haar integriteitsonderzoek vooraf aan haar benoeming tot wethouder, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Er was sprake van een mogelijk integriteitsprobleem, aldus het door de burgemeester ingehuurde onderzoeksbureau. Los stelde voor dit in kleine kring te houden. Er was immers niet iets gebeurd in de tijd dat zij wethouder was, wat tegen haar gebruikt kon worden. En dat klopt. Van Vliet meldde dat er eventueel zelfs een andere wethouder bereid was haar portefeuille Werk en Inkomen over te nemen. Echter, op advies van een derde, was dat niet Dick Vermaat uit Barendrecht?, is Los samen met Wim van der Linden een gesprek met burgemeester Attema aangegaan. Daar vernam Los dat zij die zaak wel openbaar wilde maken, dit kon niet onderling worden opgelost, waarna Los kansen zag om Van Vliet te laten vallen en stiefzoon Franzen naar voren te schuiven.

Laurens Franzen

Maar ja, hoe krijg je de anderen daarin mee? Dat bleek niet zo moeilijk. Franzen bood al in april 2019, nog voordat Van Vliet besloot haar functie als wethouder neer te leggen, aan zittende fractieleden van EvR een bedrag van € 2.000, – aan, als compensatie van de door hen reeds betaalde campagnegelden. Ja, en dan moet je als raadslid toch wel stevig in je schoenen staan om zo’n bedrag niet te willen accepteren toch? Van Vliet had alleen raadslid Jim Kloos nog, die hierin niet mee wilde gaan. 

Direct na zijn benoeming in mei 2019 herhaalde Franzen zijn aanbod wederom tijdens een fractievergadering. Dat is overigens genotuleerd en er zijn geluidsopnames van. 

Het vorige bestuur van EvR was ondertussen de royementsprocedures tegen Los en Franzen gestart. Beide heren hebben hier nooit bezwaar tegen gemaakt, maar beide heren hebben nog steeds geen duit in het EvR-zakje gedaan en zijn inmiddels al geruime tijd geroyeerd.

Vreemd dat Laurens Franzen wel bereid was om bij elkaar toch wel zo’n € 6.000, – beschikbaar te stellen als hij wethouder zou worden, maar dat hij niet bereid was om zijn eigen campagnegelden en lidmaatschap van totaal 685,- aan de vereniging te voldoen. Met andere woorden, Franzen wilde nu wel een duit in het zakje doen. In (jas)zakjes van EvR-raadsleden wel te verstaan en niet van de partij/vereniging zelf.

Als je denkt dat zaken in de politiek al vreemd verlopen, dan is dit verhaal nog niet ten einde. Want het bestuur en de echte fractie van EvR (Kloos en Van Vliet) hebben samen met één van hun adviseurs burgemeester Attema officieel op de hoogte gebracht van het feit dat Franzen vooraf aan zijn benoeming geld geboden had aan raadsleden en dat zij graag een onafhankelijk onderzoek hierover wilden hebben. Mede omdat hij toch een eed aflegt dat hij geen geld of goederen aan iemand heeft geboden of beloofd om de functie te kunnen uitoefenen. Vreemd is het dan dat burgemeester Attema dit afdoet als een interne aangelegenheid en geen noodzaak voor een onderzoek ziet. Blijkbaar kun je dus ongestraft duiten in zakjes aanbieden, een zeer kwalijke zaak voor een wethouder die een eed aflegt, maar daar toch heel makkelijk mee wegkomen. Dat schijnt dus minder erg te zijn dan een mogelijk integriteitsprobleem. Wij zijn benieuwd of de Commissaris van de Koning er ook zo over denkt.

Bestuur, fractie en diverse leden van EvR

Delen

Ga naar de inhoud