Echt voor Ridderkerk

Kunstuiting – waterornament

Kunstuiting – Waterornament.

Wat is Ridderkerk toch een bruisende en boeiende gemeenschap. Heel veel mensen, die willen meedenken, meepraten en support geven als wij het hebben over de verfraaiing van het centrum. De fractie van Echt voor Ridderkerk is daar blij mee.

De voorgestelde kunstuiting doet ons goed. Wij menen, dat het recht doet aan de aankleding van het Koningsplein. Het ontwerp heeft onze goedkeuring, maar wij vinden het wel jammer, dat ten opzichte van 2015 het een kleine € 40.000 duurder uitvalt. Ook hadden wij liever gezien dat Ridderkerkse kunstenaars op enigerlei wijze erbij betrokken zouden zijn.

Meer moeite hebben wij met het waterornament. Heel veel partijen hebben voor de verkiezing de kiezer laten weten er een voorstander van te zijn. Ook Echt voor Ridderkerk toen men het ons voor de vuist vroeg!

Toen wij ons eens goed verdiepte wat de consequenties zijn . Wij krabbelden nog eens achter de oren. Waarom? Enerzijds was de vraag of de laag tussen het plein en de dak garage de waterpartij technisch aankon. Waren/zijn er niet lekkages in de onderliggende garage bij zware regenval? Anderzijds in onze ogen belangrijker of de te gebruiken watergaten een gevaar kunnen opleveren voor kinderen en mensen? Men wees ons erop, dat wellicht één op de zoveel kinderen en volwassenen door al dan niet legionella ziekte zou kunnen worden getroffen. Vinden wij dit een acceptabel medisch risico?

De fractie van Echt voor Ridderkerk wil een verdere onderbouwing van deze twee toch wel belangrijke vragen. En ja wij weten dat het wat geld kost om een onderzoeksrapport te laten maken, maar doet wel recht om aan veel Ridderkerkers een eerlijk antwoord daarop te geven.

Samengevat
De fractie van Echt voor Ridderkerk zegt momenteel noch nee noch ja tegen het waterornament. Zowel technische vragen maar ook medische gevaren moeten duidelijk zijn….en o ja dat kunstwerk laten wij daarvan met zijn allen maar gauw van gaan genieten. Het ontwerp ziet er prachtig uit.

Nawoord
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgestelde kunstwerk. Het waterornament wordt aan een nader onderzoek onderworpen vooral voor wat de veiligheid betreft.

Delen

Ga naar de inhoud