Echt voor Ridderkerk

EvR bezoekt Veiligheidsregio

EvR bezoekt meldkamer van Veiligheidsregio

Op donderdagavond 19 november 2015 bezochten Frans Romeijn en Cora van Vliet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), waar Ridderkerk samen met 14 andere gemeenten deel vanuit maakt.

Achtergrond veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio’s kent een lange voorgeschiedenis met een aantal zeer tastbare aanleidingen, zoals de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de Nieuwjaarsbrand in café ‘De Hemel’ in Volendam in 2001. Rampenbestrijding is in de loop van de jaren uitgebreid naar crisisbeheersing. Nieuwe vormen van dreiging vroegen om een ander soort aanpak, partners en strategie. De behoefte ontstond aan een grotere organisatieschaal dan de gemeentelijke schaal en meer multidisciplinaire samenwerking. Kortom, de slagkracht en professionaliteit van de hulpverlening in Nederland moest worden vergroot. Om dat te bewerkstelligen werd het noodzakelijk dat uniforme hulpverleningsniveaus ontstonden binnen samenwerkingsgebieden (veiligheidsregio’s) in verband met onderlinge bijstand en opschaling.

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland met totaal 22 meldkamers. Op termijn dient dit terug te worden gebracht naar 10 meldkamers.

De gemeenteraad van Ridderkerk kan via haar burgemeester, mevrouw Attema, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van de VRR, invloed uitoefenen op de VRR.

Het bezoek
Tijdens het bezoek werden wij nader geïnformeerd over de werkwijze van de VRR en dan vooral de meldkamers. Wanneer 112 wordt gebeld, komt de hulpvraag binnen bij de KLPD in Driebergen. Deze schakelt vervolgens door naar de meldkamer van de desbetreffende gemeente. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de ambulancedienst, de brandweer, de politie of combinaties daarvan ingezet.

Jaarlijks ontvangt de meldkamer van de politie in onze regio 300.497 incidentmeldingen, dat komt neer op een gemiddelde van 800-850 meldingen per dag. De meldkamer van de ambulancedienst heeft te maken met 125.181 meldingen per jaar, oftewel ca. 340 incidenten per dag, waarvan 41% spoedmeldingen (type A1)zijn.

Aanrijtijden ambulances
De aanrijtijden spelen een belangrijke rol bij deze spoedmeldingen. Formeel dient er bij een type A1-melding een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. In het tweede kwartaal van 2015 was dit in Ridderkerk slechts in 92,6% van de meldingen het geval. In 95% van de meldingen waren de ambulances er binnen 16 minuten. Dit blijft een punt van aandacht voor Echt voor Ridderkerk. We houden ‘vinger aan de pols’ bij de portefeuillehouder mevrouw Attema.

De ambulances die in Nederland rijden worden overigens bekostigd door de zorgverzekeraars op basis van een spreiding- en beschikbaarheidsplan, dat door het RIVM wordt opgesteld.

Waardering
In onze regio worden 7 posten permanent bezet om de regio veilig te stellen. Op de meldkamer van de ambulancedienst werken overdag 6 verpleegkundige centralisten, ’s avonds 4, ’s nachts slechts 2 en in de weekenden 3. Er wordt door alle hulpdiensten bijzonder hard en veel werk verricht en Echt voor Ridderkerk spreekt daar haar waardering voor uit.

Delen

Ga naar de inhoud