Echt voor Ridderkerk

Ridderkerk – dorp of spookstad aan de rivier?

Ridderkerk, dorp of spookstad aan de rivier?

Het is bijna weer zover…. de donkere dagen voor kerst. Door de afschuwelijkheden die onlangs in Parijs plaatsvonden, kunnen we nu al spreken van donkere dagen. Mondiaal verandert er veel. Dit zal ongetwijfeld ook effecten op Ridderkerk hebben.

Afgelopen week is het werkplan 2016 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) goedgekeurd. Dit werkplan bevat ook internationale aspecten voor de 23 gemeenten, waaronder Ridderkerk, die deel uitmaken van de MRDH. Echt voor Ridderkerk vindt mondiale ontwikkelingen prima, zolang we lokaal maar niet uit het oog verliezen. En-en dus.

Hoe is het met de aantrekkelijkheid van Ridderkerk gesteld? Jeugd, ondernemers, vitaal centrum? Ridderkerk,” dorp aan de rivier”, vergrijst. Jongeren zoeken elders hun heil. Om uit te gaan, te studeren, werk te vinden en een (starters)woning te krijgen. Gek? Nee hoor! De programmering van De Loods werd op zijn kop gezet door een uitvoerende partij als Sport & Welzijn, zonder overleg met de betrokken jongeren en bezoekers zelf. Het college geeft zich niet thuis als hierop wordt gereageerd en verschuilt zich achter de afspraken met S&W. Starterswoningen zijn bijna niet te krijgen. Ridderkerk is wel verplicht gezinnen uit Rotterdam op te nemen, terwijl onze eigen jeugd noodgedwongen naar elders moet verhuizen. Maar jeugd heeft de toekomst. Wil het college dan geen toekomst voor Ridderkerk?

Ook is al enige tijd sprake van wat leegstand in de winkelcentra in het centrum. De vrijdagavonden bijvoorbeeld zijn, ondanks alle inspanningen van de winkeliers om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers, allang niet meer wat ze vroeger waren. Echt voor Ridderkerk komt op voor de lokale ondernemers (zij creëren immers o.a. werkgelegenheid) en is van mening dat het college ook haar verantwoording moet pakken om het centrum aantrekkelijker te maken. Eén van de punten zou het terugdringen van betaald parkeren moeten zijn. Hiertoe zou een onderzoek, bijvoorbeeld door bijzonder hoogleraar Cor Molenaar, verbonden aan de Erasmus Universiteit, uitgevoerd kunnen worden. De economie is veranderd. De komst van E-commerce heeft ertoe geleid dat het koop- en bezoekgedrag  van consumenten is veranderd. Molenaar heeft veel kennis over het revitaliseren van winkelkernen en gratis parkeren. Echter, het college verschuilt zich achter een onderzoek dat al jaren oud is en niet meer van deze tijd en houdt daardoor vast aan betaald parkeren. Echt voor Ridderkerk diende bij de Begrotingsraad nog een motie tot onderzoek hiernaar in, maar deze werd helaas alleen door de VVD en Partij18+ ondersteund. Een gemiste kans om wat ver-licht-ing te brengen in deze donkere tijden.

Echt voor Ridderkerk blijft zich uiteraard inspannen voor de lokale ontwikkelingen, ondernemers, inwoners en jeugd, dus voor Ridderkerk, en doet er alles aan om te voorkomen dat we straks ‘spookstad aan de rivier’ worden genoemd. Volg ons op internet: www.echtvoorridderker.nu of neem persoonlijk contact met ons op.

Cora van Vliet

Delen

Ga naar de inhoud