Echt voor Ridderkerk
aanpassing drank- en horecaverordening Ridderkerk

Nieuwe Drank- en Horecaverordening.

Ridderkerk – Raadsvergadering juli 2014 –

Onze fractie heeft een 1e termijn aangevraagd omdat wij door de portefeuillehouder, de burgemeester, tijdens de commissievergadering Samen Leven op het verkeerde been zijn gezet inzake de Drank- en Horecaverordening.

In eerste instantie gaf mw. Attema op onze vraag daarover aan dat er ruim contact was geweest met de Ridderkerkse para commerciële organisaties, maar achteraf en ook uit de notulen blijkt dat er géén participatie is geweest.

Echt Voor Ridderkerk is door verschillende para commerciële organisaties benaderd en heeft daarop ook zelf onderzoek gedaan, maar helaas is er nauwelijks sprake geweest van contact inzake deze verordening. En dat stoort ons.

Deze organisaties krijgen al nauwelijks tot geen subsidie van de gemeente. De subsidiekraan is wat dat betreft dichtgedraaid. Nu spannen we ook nog een doek boven hen, waar maar heel weinig druppels doorheen kunnen sijpelen. Dit, terwijl deze para commerciële organisaties zo’n duidelijk maatschappelijk doel hebben. Vele van hen zorgen er immers voor dat jeugd van de straat blijft, dat er meer wordt bewogen, dat er socialer met elkaar wordt omgegaan in Ridderkerk of dat de saamhorigheid in Ridderkerk blijft bestaan of wordt vergroot.

Helaas is een aantal van hen in de jaarlijkse begroting afhankelijk van de inkomsten die door de verkoop van hapjes en drankjes worden gegenereerd, ook bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden. Een vorm van tijdige in kennisstelling aan hen was op zijn plaats geweest. Dit, ondanks het feit dat u zich dient te houden aan de wettelijke regeling die aan deze verordening ten grondslag ligt.

Wij stellen een tijdige evaluatie van deze verordening, uiterlijk over een jaar, maar bij voorkeur na een half jaar middels een tussenevaluatie, op prijs,  om te voorkomen dat deze organisaties in financiële problemen kunnen komen.

Laten we niet alleen negatief zijn. Het biedt ook weer kansen aan de organisaties die nog geen bijeenkomsten van persoonlijke aard e/of van derden toestonden. Echter, ook zij zijn hierover niet ingelicht blijkt uit ons onderzoek. Daarom pleiten wij ervoor dat de gemeente alle Ridderkerkse para commerciële organisaties per brief over deze nieuwe verordening nader informeert.

Overigens stemmen wij wél in met toevoeging van het tweede lid van deze verordening, waarin u bij uitzondering ontheffing verleent aan para commerciële organisaties die voor een groot deel culturele evenementen en levende muziek (poppodium) organiseren.

Delen

Ga naar de inhoud