WEBSITE VAN DE LOKAAL POLITIEKE VERENIGING

 

Echt voor Ridderkerk.

Parkzijde Gemeentehuis Ridderkerk.
Met Vrijheidsbeeld.

Foto van parkzijde Gemeentehuis Ridderkerk. 
				met vrijheidsbeeld.

Entree

 

Contact Vereniging

Cora van Vliet
voorzitter EVR-vereniging
raadslid
M   06 55168311 | Mail.

 
 

Contact Fractie

Jim Kloos
raadslid
M: 06 42019860 | Mail.
 
 
 

Meedoen. Lid worden.

Neem contact op met secretaris Tissa van de Wege - van der Does de Bye
M: 0610568050 | Mail . Meer op webpagina Meedoen


 
 

Gratis deelname aan reanimatiecursus. Méér algemene info

De tweede cursus is voor inwoners van wijk ’t Zand. Deze vindt plaats op 9 maart a.s. in De Fuik,Voorn 10, en start om 18.30 uur. De cursus duurt dan tot 22.30 uur.
Zie overzicht overige cursuslocaties onder onderstaande foto.
Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en fysiek in staat te zijn om op beide knieën te zitten.
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Cora van Vliet via telefoonnummer 0655168311 of via e-mail op cora.vanvliet@echtvoorridderkerk.nu cora.vanvliet@echtvoorridderkerk.nu
 

Overzicht cursus reanimeren
gesponsord door Echt voor Ridderkerk

 
 

Wijk Het Zand
Maandag 9 maart 2020
18.30 - 22.30 uur
De Fuik, Voorn 10,
2986 JA Ridderkerk.

Wijk Oost
Dinsdag 7 april 2020
18.30 - 22.30 uur
WVC 't Trefpunt, Genestetstraat 2,
Ridderkerk.

Wijk Bolnes
Maandag 14 april 2020
18.30 - 22.30 uur
De Klinker, Noordstraat 255a
2987 CR Ridderkerk.

Wijk West
Maandag 19 mei 2020
18.30 - 22.30 uur
De Gasterij, Boksdoornstraat 80,
2982 BD Ridderkerk.

Wijk Drievliet
Maandag 9 juni 2020
18.30 - 22.30 uur
De Botter, Voorn 11,
2986 JA Ridderkerk.


 
 


 
 
Raadsvergadering
Donderdag 13 februari 2020
Commissies 30 januari 2020, 6 en 11 februari 2020.
 

Raad en college gaan deze weken flink aan het werk


COMMISSIE SAMEN WONEN EN SAMEN LEVEN
Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie Samen wonen en Samen leven op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven en Samen wonen van 9 januari 2020
4. Zienswijze Nota Reikwijdte en Detailniveau MIRT Oeververbindingen Rotterdam Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad. Inzet: TER DEBAT
5. Stand van zaken Regionale Energie Strategie
6. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020 Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad. Inzet: TER VASTSTELLING
7. Concept Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 Informatie-uitwisseling; meningsvorming.
8. Wensen en bedenkingen verkoop aandelen Eneco Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad. Inzet: TER DEBAT
9. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
10. Mededelingen college
11. Rondvraag leden
12. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
13. Ter kennisneming: overige stukken
14. Ter afdoening: motie

COMMISSIE SAMEN LEVEN
Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie Samen leven op donderdag 6 februari 2020 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Overleg over concept IKC-visie Informatie-uitwisseling; meningsvorming
4. Rondvraag leden

COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN
Let op afwijkende vergaderdag Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie Samen leven en Samen wonen op DINSDAG 11 februari 2020 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Overleg over concept Mobiliteitsplan Informatie-uitwisseling; meningsvorming
4. Overleg over concept Ontwikkelperspectief Centrum Informatie-uitwisseling; meningsvorming
5. Rondvraag leden

RAADSVERGADERING
De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 13 februari 2020 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 12 december 2019
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
5. Zienswijze Nota Reikwijdte en Detailniveau MIRT Oeververbindingen Rotterdam
6. Wensen en bedenkingen verkoop aandelen Eneco
7. Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020
Ridderkerk, 17 januari 2020
De burgemeester voornoemd,
Mw. A. Attema

Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'. 
 
 
        De dag na de herdenking. (Foto FvR.)

 

Holocaust-herdenking in Ridderkerk

De gemeente nodigt uit maandagvond 27 januari aanstaande aanwezig te zijn bij Holocaust-herdenking in Ridderkerk. Start op het Koningsplein. Iedereen hartelijk welkom. Vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start stille tocht. Zie programma in het gemeentelijke nieuwsblad De Blauwkai

 
 
 

  Ridderkerk 22 januari 2020 - Winkelvernieuwing gaande op Dillenburgplein. Foto FvR

 
 
Reanimatiecursus
4 februari 2020.
en 9 maart 2020.
 

  Foto FvR


ReanimatiecursussenINTRODUCTIE
In 2015 en 2016 stelde het raadslid mevrouw Cora van Vliet al raadsvragen aan de burgemeester over deelname aan het oproepsysteem van Hartveilig Wonen (inmiddels Hartslag nu). Daar wilde het college destijds nog niets van weten. Inmiddels maakt Ridderkerk wel gebruik van dit oproepsysteem, waarbij getrainde Ridderkerkkers opgeroepen kunnen worden voor het reanimeren van slachtoffers en/of het halen van een AED in hun directe omgeving.

Belang voor inwoners - Echt voor Ridderkerk is groot voorstander van het hebben van voldoende AED’s en hulpverleners in Ridderkerk om een reanimatie te kunnen uitvoeren. Dit in het belang van onze inwoners. Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Burgerhulpverleners zijn een belangrijke toevoeging op de professionele hulpverlening door brandweer- en ambulancepersoneel, omdat zij sneller ter plaatse kunnen zijn. In de raad is al meerdere malen om ondersteuning voor AED’s gevraagd. Tot op heden is er in het collegeprogramma alleen een inventarisatie van AED’s opgenomen. Dat gaat Echt voor Ridderkerk nog niet ver genoeg.

Echt voor Ridderkerk sponsort reanimatiecursus - Wij willen graag dat er ook meer burgerhulpverleners en meer AED’s komen. Om te zorgen dat er sowieso voldoende vrijwilligers zijn die kunnen en willen reanimeren, sponsort Echt voor Ridderkerk de komende twee jaar elke maand (behoudens de zomermaand augustus) in een wijk van Ridderkerk een reanimatiecursus.
Per wijk kunnen er maximaal 12 deelnemers gratis deelnemen aan de reanimatiecursus. Deze cursussen worden gegeven door goed opgeleide instructeurs.

CURSUSINFORMATIE
Inhoud van de reanimatiecursus:
In de reanimatiecursus, welke vier uur duurt, leert u het volgende:

- Het benaderen van een slachtoffer
- Controleren van het bewustzijn
- Het zorgen voor professionele hulp
- Controleren van de ademhaling
- Het uitvoeren van een reanimatie
- Hoe om te gaan met een AED
- Een slachtoffer van buik naar rug draaien
- Een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen
- Het uitvoeren van een snelle kantelmethode

Let op: het is geen EHBO-cursus, waarin u ook wondverzorging, verslikking, verstikking en nog veel meer leert. Daarvoor verwijzen wij graag naar de lokale EHBO-verenigingen.

Voorbereiding - Vooraf ontvangt u informatie over bovenstaande handelingen, welke u dient te lezen en te bekijken (filmpjes), zodat u enigszins voorbereid naar de cursus komt. Dit vergt een beperkte tijdsinvestering van u. In de cursus zelf wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd, voorgedaan en geoefend. Aan het eind van de cursus en na het juist verrichten van de handelingen, ontvangt u een certificaat. U kunt zich dan desgewenst aanmelden bij Hartslag NU ( www.hartslagnu.nl ).CONTACT OPNEMEN
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Cora van Vliet via telefoonnummer 0655168311 of via e-mail op cora.vanvliet@echtvoorridderkerk.nu
---
(Geplaatst, 22 jan 2020, vR) 
 

Tunnelvisie


  Koningsplein Ridderkerk overstekend. Foto FvR

Ridderkerk, 17 januari 2020 - Wie beweegt, raakt tunnelvisie kwijt. Ziet meer. Een paar passen zijn soms al voldoende. (vR)


 
 
Raadsvergadering
Donderdag 23 januari 2020.
Commissies 9 januari 2020.
 

Uitrol beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk” 9 januari in de commissies
Verhuizing Centrumbibliotheek in de raad

De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 23 januari 2020 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.


Raad heeft de verhuizing op de agenda van de Centrumbibliotheek naar begane grond ruimte in 't modern-klassieke, multifunctionele 'gemeentehuis' aan het Koningsplein. Foto FvR.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 7 november en 21 november 2019
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
5. Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis)
6. Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A.
7. 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
8. Besluitvorming transitie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
9. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2019
10. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder C.A. Oosterwijk

Ridderkerk, 20 december 2019
De burgemeester voornoemd,
Mw. A. Attema


* COMMISSIE SAMEN LEVEN EN SAMEN WONEN
Voorlopige agenda van de openbare vergadering van de commissie Samen leven en Samen wonen op donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
3. Vaststellen besluitenlijsten commissies Samen leven en Samen wonen van 14 en 28 november 2019.
4. Huisvesting Bibliotheek AanZet aan het Koningsplein 1-5 (begane grond gemeentehuis) Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad Inzet: TER DEBAT
5. Stand van zaken uitrol beleidsplan “Afval en Grondstoffen Ridderkerk” Informatie-uitwisseling; meningsvorming

Alert manoeuvreren in beperkte ruimte. Foto FvR.

6. Stand van zaken Regionale Energie Strategie Informatie-uitwisseling; meningsvorming
7. RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden Informatie-uitwisseling; meningsvorming
8. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder M. Oosterwijk Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad Inzet: TER DEBAT
9. Wensen en bedenkingen oprichting en deelname Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A. Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad Inzet: TER VASTSTELLING
10. 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad Inzet: TER VASTSTELLING
11. Besluitvorming transitie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Informatie-uitwisseling; besluitvorming raad Inzet: TER VASTSTELLING
12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
13. Mededelingen college
14. Rondvraag leden
15. Ter afdoening: moties
16. Ter afdoening: raadstoezeggingen
17. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven
18. Ter kennisneming: overige stukken

Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'. 
 
Raadsvergadering
Donderdag 12 december 2019.
 

Voorlopige Agenda December Raadsvergadering
Onder meer: Minimabeleid en Geluidscherm A15/A16

De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 12 december 2019 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.


Blad dat nog even volhoudt. Foto FvR 29 november 2019.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
4. Geluidsscherm A15/A16
5. Sociaal Beheer Ridderkerk, heroriëntatie producten en reservevorming Stichting Facet Ridderkerk
6. Startnotitie Integraal Beleid Sociaal Domein
7. Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020 tot 2024 Ridderkerk
8. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
9. Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op school
10. Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020
11. Nota richtlijnen grondprijzen
12. Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven 2020
13. Verantwoording uitgaven fractiegelden 2018
14. Rechtspositie griffie Ridderkerk

Ridderkerk, 15 november 2019
De burgemeester voornoemd,
Mw. A. Attema

Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'. 
 
Raadsvergadering
Donderdag 21 november 2019.
Commissie Samen Leven op Donderdag 14 november. Commissie Samen Wonen op 12 en 14 november.
 

Voorlopige Agenda November Raadsvergadering
Onder meer: Subsidie Stichting Huys ten Donck

De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 21 november 2019 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 19 september en 17 oktober 2019
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
5. Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties
6. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden

Bron: RAADSINFORMATIEAVOND HUYS TEN DONCK GEMEENTE RIDDERKERK

7. Startnotitie Visie Rivieroevers
8. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023
9. Verlenging overeenkomst accountancydienstverlening

Ridderkerk, 1 november 2019
De burgemeester voornoemd,
Mw. A. Attema


* Commissiebijeenkomst Samen wonen op dinsdag 12 november om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Presentatie beheer en onderhoud wegen; beheer en onderhoud openbare verlichting; beheer en onderhoud bebording.

* Vergadering van commissie Samen wonen op donderdag 14 november 2019 om 20:00 uur in de raadzaal. Subsidie Stichting Huys ten Donck voor herstel historische haven en grienden; Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte; Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk; Startnotitie Visie Rivieroevers; Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023; raads- en commissietoezegging procedure Eneco-aandelen.

* Vergadering van commissie Samen leven op donderdag 14 november 2019 om 20:00 uur in kamer A103. Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften Ridderkerk in aanwezigheid van de voorzitters; ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties; Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk; Proces IKC-ontwikkeling ((IKC: Integraal Kindcentrum).

Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'. 
 
Behandeling donderdag 7 november: 09.30 uur - 22.30 uur.

Raadsbehandeling Programmabegroting 2020


Wie is wie? Burgemeester, aanwezige wethouders en de fractievoorzitters in gesprek over de Begroting 2020. Foto FvR.

De raadsleden Kloos / Van Vliet
over de Algemene Beschouwingen

Ridderkerk, 7 november 2019 - De Algemene Beschouwingen van Ad Los zijn niet gedaan met steun van de hele fractie. De raadsleden Kloos/Van Vliet onderschrijven de navolgende punten:

 • - Kapitaalvernietiging huidige infrastructuur gasnetwerk
 • - Het niet handhaven van sluipverkeer over de Rijksstraatweg van vrachtwagens
 • - Onvoldoende veiligheidsgevoel bij inwoners, met name na de incidenten in de Fakkel
 • - Aanpak eenzaamheid middels aankomende pensionado’s die zich willen inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door reparaties vanwege hun achtergrond als ambachtsman.
 • Wat ze missen in deze Algemene Beschouwingen is wat er al bereikt is in het afgelopen jaar en/of concrete creatieve voorstellen hoe sommige zaken anders aan te pakken. Wij denken daarbij aan:

  Openbaar Vervoer:
  65+ gratis met de bus was één van onze actiepunten van de verkiezingen. Dit is voor AOW-ers gratis met de bus gerealiseerd. (Voorheen was 65 jaar de oude AOW-leeftijd). Mede dankzij de inzet van wethouder Meij.

  Sociaal Domein
  Ontschotting Sociaal Domein en het ruim beschikbaar stellen van financiële middelen om zaken op orde te gaan krijgen.
  Er waren veel klachten over het doelgroepenvervoer. Dit moest worden verbeterd. Ook het MBR schreef al over. In het afgelopen jaar is de uitvoerder gesplitst van de regiecentrale. Dit laat al een positieve ontwikkeling zien, wat wij van onze achterban hebben vernomen.

  Gemeenschappelijke Regeling BAR
  In het verleden is deze Gemeenschappelijke Regeling (waarin de ambtelijke organisaties van de gemeentes Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in zijn ondergebracht) in het leven geroepen. Onder meer om er voor te zorgen dat er voldoende kennis en kunde binnen de gemeentelijke organisaties aanwezig zou zijn. Door de verschillende interne reorganisaties is er een groot verloop (geweest) en heeft er veel inhuur plaatsgevonden. Zo hebben projecten daar hinder van ondervonden. Ook nu dreigt dit weer te gebeuren: bijvoorbeeld door zwangerschapsverloven van ambtenaren. Ander voorbeeld is de visie ontwikkeling op een IKC.

  Nu ook aandacht voor, naast veel andere zaken:

  Aanpak eenzaamheid onder inwoners en voldoende woonruimte voor doelgroepen:
  Geef projectontwikkelaars de mogelijkheid om te experimenteren met de zogenaamde ‘ Knarrenhof’ oplossing. Dit is een mix van ouderen en jongeren in een woonvorm die over en weer bereid zijn om sociale ondersteuning binnen hun hof te bieden. De woonvorm is vaak in een U-vorm gebouwd, met in het midden een centrale ruimte om te ontmoeten of te recreëren.

  Relatie huisartsen en wijkteams verstevigen
  Opdat de doorverwijzing van jeugdzorg naar de 2e lijn kan worden verminderd. Mogelijk ook een kostenbesparing op jeugdzorg, welke “Winst” anders kan worden ingezet.

  5G Netwerk
  Op het gebied van gezondheid maken wij ons grote zorgen door de verplichte komst van het 5G netwerk en de passieve houding van ons college op dit onderwerp tot nu toe. Wij verzoeken dit college om volledige aandacht te geven aan de gezondheidsrisico’s door de komst van 5G en willen dan ook dat zij zich maximaal inspannen om het borgen van de veiligheid en gezondheid in de publieke ruimten waar de gemeente verantwoordelijk voor is, te waarborgen. Verder willen wij dat het college uitzoekt welke mogelijkheden er zijn om de uitrol van het 5G netwerk te beperken.

  Als laatste willen wij onze dank uitspreken aan alle ambtenaren die zoveel werk hebben verzet in het afgelopen jaar. En alle vrijwilligers die Ridderkerk rijk is en ervoor zorgen dat er vele projecten, evenementen en dergelijke mogelijk zijn.
  Ridderkerk - De raad wordt 7 november in de begrotingsvergadering voorgesteld:

  1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2021-2023.

    Globaal ziet de dag er als volgt uit:

  09.30 uur Opening en vaststellen agenda
  09.35 - 10.25 uur 1e Termijn raad
  10.25 – 11.35 uur 1e Termijn college van B&W
  11.35 - 11.45 uur College geeft reactie op moties en amendementen
  11.45 - 14.00 uur PAUZE
  14.00 - 16.20 uur 2e Termijn raad
  16.25 - 18.00 uur 2e termijn college
  18.00 – 21.00 uur PAUZE
  21.00 - 21.30 uur Intrekken/wijzigen moties/amendementen
  21.30 – 22.00 uur Stemverklaringen per amendement en motie en stemming
  22.00 - 22.30 uur Eventuele schorsing
  22.30 uur Stemming en vaststelling: 2e Tussenrapportage 2019, Vaststelling Programmabegroting 2020

    Voorlopige agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Lijst ingekomen stukken
  3. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2020 - 2023 en bijbehorende stukken
  4A. Programmabegroting 2020 - 2023
  4B. 2e Tussenrapportage 2019

  Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'.
  Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'.   
   
  Verslag
  Raadsvergadering 17 oktober 2019
   

  Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark

  Deze avond stond onder andere het punt Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark op de agenda. Er werd flink gedebatteerd over dit onderwerp. En terecht, want feitelijk staat dit onderwerp al bijna 20 jaar op de agenda. Ongelofelijk toch? Al die jaren wordt Ridderkerk overbelast met geluid vanaf de omliggende snelwegen en het fijnstof wat door de weggebruikers wordt geproduceerd.

  Feit is dat colleges voor hiervoor niet hebben doorgepakt. Ook Rijkswaterstaat heeft boter op het hoofd. Zij verschuilen zich al jaren achter cijfertjes en nemen op geen enkele wijze hun verantwoordelijkheid.

  KuiperCompagnons heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan en kwam met 13 varianten voor een oplossing voor het probleem. Eenvoudig is het dus blijkbaar niet. Maar zeker ook niet onmogelijk. En maar blijven wachten/hopen op mogelijk nieuwe ontwikkelingen is voor Echt voor Ridderkerk niet meer te rijmen. We moeten nu zo snel mogelijk een keuze maken en zorgen dat het scherm er komt!

  Wethouder Japenga wil echter nog meer onderzocht hebben, maar begrijpt tegelijkertijd dat de maat voor de burgers vol is. Japenga schetste dat het uiteindelijke besluit met meerdere partijen dient te worden afgestemd en dat dat meer tijd vergt. Ook wil hij meeliften op de visie van de Regionale Energie Transmissie (RES) onderzoeken, waar nog aan gewerkt wordt. Is er dan helemaal niets bereikt in de afgelopen 20 jaar?

  Afijn, na een schorsing bleken alle partijen in de raad het met elkaar eens te zijn. Voor het zomerreces 2020 dient wethouder Japenga met een uitgewerkt voorstel naar de raad te komen, opdat de raad direct na de zomervakantie een besluit kan nemen. Is de zomer van 2020 nog realistisch, als er ook gewacht moet worden op de onderzoeken van de RES? We zullen het nauwlettend in de gaten houden.

  Uiteraard waren de raadleden Kloos en Van Vliet tegen het afdoen van de motie met nummer nr. 2018-26 inzake lucht- en geluidsscherm en/of groene geluidswal bij het Oosterpark. De zaak is nog niet op orde; dus aanhouden die motie. Echt voor Ridderkerk en uiteraard ook de bewoners uit Drievliet en Het Zand kijken al naar de zomer van 2020 uit! Zou de langverwachte geluidswal of lucht- en geluidsscherm er dan toch eindelijk na 20 jaar komen? We houden u op de hoogte!


   
   

   
   
   

  Actie voor veiliger verkeer
   

  ECHT VOOR RIDDERKERK VOERT ACTIE VOOR VEILIGER VERKEER

  Ridderkerk, 18-24 oktober 2019 - EvR wil fietsers meer bewust maken dat een goede zichtbaarheid in het verkeer belangrijk is.

  Veiligheid
  Echt voor Ridderkerk (EvR) is groot voorstander van veiligheid. Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan is het vroeger donker en dienen onze inwoners zich weer en meer bewust te worden van het hebben van goede verlichting op de fiets en het aanzetten daarvan. Vandaar dat wij gehoor hebben gegeven aan de oproep van de ANWB om mee te doen aan de actie ‘Zet je licht aan’.

  ANWB-actie ‘Zet je licht aan
  Vorige week hebben bestuurs- en fractieleden van de Politieke Vereniging Echt voor Ridderkerk daarom een groot aantal pakketten van de actie ‘Zet je licht aan’ bij de ANWB winkel in Ridderkerk-Centrum afgehaald.

  Waarom doet EvR dit?
  Een derde van de fietsers gebruikt een werkende fietsverlichting niet. De redenen daarvoor kunnen simpel zijn, zoals: ze vinden het onbelangrijk voor een klein stukje of ze vergeten het gewoon. Echt voor Ridderkerk wil Ridderkerk een stukje veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. Vandaar dat wij de actie van de ANWB ondersteunen. En wat blijkt? In plaats van 4 op de 10, hebben 6 op de 10 fietser na het lezen van de tekst ‘Zet je licht aan’ hun licht aan, aldus de ANWB. Zo maken we Ridderkerk toch weer een stukje bewuster en dus veiliger!

  Alle wijken worden bezocht
  Vanaf afgelopen weekend bezoeken een aantal leden van onze partij en bestuur en de raadsleden Kloos en Van Vliet alle wijken in Ridderkerk om op plaatsen waar veel kinderen en volwassenen komen de tekst ‘ZET JE LICHT AAN, met een lachende smiley’ te spuiten op het trottoir of fietspad. Uiteraard gebeurt dit met biologisch afbreek spuitkrijt, want het milieu en onze leefomgeving is voor EvR ook belangrijk.

  Waardering vanuit bewoners
  En het is altijd leuk wanneer een actie wordt gewaardeerd. Veel bewoners spraken ons aan en zeiden ‘goed zo’. Ook jonge kinderen waren nieuwsgierig en zelfs tieners toonden belangstelling en wilden ons helpen met deze actie. EvR was een lichtend voorbeeld in de wijken. 😊 (Geplaatst 22/10/2019)


   
   
  Herfst in Ridderkerk. (Sportlaan. Geplaatst 12/10)

   
   

  Boomkap Populierenlaan (2)

  Ridderkerk - Door vragen te stellen aan wethouder Meij, heeft ons raadslid Van Vliet ervoor gezorgd dat de bomenkap van 67 Populieren aan de Populierenlaan voorlopig 'on hold' is gezet door wethouder Meij. Ondanks dat de kapvergunning al was verleend. Goede actie van deze wethouder!

  Er wordt nu eerst een risico-inventarisatie uitgevoerd van de populieren. Als het rapport uitwijst dat de bomen risicobomen zijn (veiligheid van mensen in het geding) dan worden ze voor februari 2020 gekapt. Zo niet, dan blijven ze nog een jaar staan.

  Aan de andere kant van de weg zijn wel 6 bomen gekapt vanwege aanleg van voetpad langs de Populierenlaan. We blijven dit nauwlettend volgen. (Geplaatst 9/10)
  > Vorige bericht bomenkap Populierenlaan<
   
   
  Vraagteken
  http://www.echtvoorridderkerk.nu/evr-16.html

  Ridderkerk aardgasvrij?

  In het overzicht als > Bijdrage 16 < geplaatst: Ridderkerk aardgasvrij? (Geplaatst 4/10)
   
   
  Herfst in Ridderkerk. (Reyerpark. Geplaatst 18/10)

   
   
  Raadsvergadering
  Donderdag 17 oktober 2019.
  Commissie Samen Leven op Donderdag 3 oktober. Commissie Samen Wonen op 3 oktober. Voor alle drie is de aanvang om 20.00 uur.
   

  Agenda Oktober Raadsvergadering
  Onder meer: Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark


  De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 17 oktober 2019 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.

  1. Opening, toelating en beëdiging nieuw raadslid, vaststelling van de agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
  4. Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing 't Struweel
  5. Bestemmingsplan Prinses Margrietstraat 2 t/m 36
  6. Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark  Bron: Google Maps en Foto FvR. Het stukje Oosterpark grenzend aan het Rijkswegen knooppunt A16-A15 is voorzien van een wand. De rest ligt open naar Rijksweg A15.  7. Aankoop vastgoed van Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk
  8. Belastingnota 2020
  9. Kinderburgemeester en jeugdparticipatie in Ridderkerk
  10. Privacybeleid en aanverwante stukken
  Ridderkerk, 20 september 2019
  De burgemeester voornoemd,
  Mw. A. Attema

  Waterornament in Commissie Samen Leven

    Uit: Raadsinformatiebrief 12 juni 2019

  Op donderdag 3 oktober 2019 bereiden de Commissie Samen Leven in de raadzaal en de Commissie Samen Wonen in Kamer 103 de raadsvergadering voor.

  De Commissie Samen Leven behandelt onder meer Privacybeleid, Kinderburgemeester en jeugdparticipatie in Ridderkerk, Stand van zaken Analyse BAR-organisatie. Verder staat in de Commissie Samen Leven ook de Raadsinformatiebrief Waterornament op de agenda, dit op verzoek van mw. K. Kayadoe.

  Afval in Commissie Samen Wonen
  In de commissie Samen Wonen spreekt in Kamer 103 over onderwerpen als: Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark, Mededelingen Afvalbeleidsplan en raadsinformatiebrief verwerking huishoudelijk afval, Stand van zaken Regionale Energie Strategie, Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing 't Struweel, Vaststellen bestemmingsplan Prinses Margrietstraat 2 t/m 36, Belastingnota 2020. (Geplaatst 28/9)

  Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'.

   
   

  Griend Ridderkerk
   
   
   

  Populierenlaan Ridderkerk-West
   

  'Geplande bomenkap aan de Populierenlaan'


    Kniek Populierenlaan naar Rotterdamseweg door Ridderkerk. Foto FvR

  Ridderkerk - 10 September jl. heeft ons raadslid Van Vliet wethouder Meij benaderd met vragen over een geplande bomenkap van 67 populieren aan de Populierenlaan. Er zou een vergunning daarvoor zijn afgegeven. Er zijn vijf vragen aan wethouder Meij gesteld. Op 16 september de antwoorden ontvangen van de wethouder... > Verder lezen <

   
   
  Twee presentaties in commissie bijeenkomst
  Donderdag 26 september 2019. Raadzaal. Aanvang 20.00 uur.
   

  Energieperspectief 2050 en warmtevisie 2050


  Onderstaande tekst komt uit gemeentelijke vergaderstukken (vR, 20/9).

  Het "energieperspectief 2050" met daarin een toekomstbeeld van de energievoorziening in de regio Rotterdam Den Haag per 2050. Het toekomstbeeld wordt gevormd door ruimtelijk-energetische ontwerpprincipes en bevat o.a. een energiebalans (opwekking, vraag) en een financiële vertaling. Dit vormt de basis voor (regionale) richting en prioriteitstelling van de energieopgave. Het is een bouwsteen voor, warmtevisie en een RES.

  De stip op de horizon is een aardgasvrij Ridderkerk in 2050. Om dat te realiseren moet de bebouwde omgeving in Ridderkerk, bestaande uit circa 21.000 woningen en alle andere gebouwen voorzien worden van een alternatief. Er zijn vier hoofdalternatieven voor aardgas: warmtenetten, all-electric concepten, hernieuwbaar gas (o.a. waterstof) en biomassa, en toekomstige oplossingen. We willen per wijk inzichtelijk hebben welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Het uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening.

  Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'.

   
   
  Markering nieuw afvalinzamelsysteem dat tot betrokken gedachtewisselingen leidt. Woensdagavond 18 september 2019. Foto en tekst: Faas van Rietschoten, websiteredactie.


   
   
   


   
   
   

  Drukke dagen reinigingsdienst. Gezien in de Graaf van Hoornestraat. Groenen legen (Inzetfoto midden). Roden brengen. Groenen ophalen. Week37 2019. Foto FvR.
   
   
  Door Faas van Rietschoten
  Webmaster
  13 september 2019


  In 2008 verhuisde ik van De Kossel (om precies te zijn van de Pr. Margrietstraat tussen Willemstraat en Plein) naar de nieuwbouw-Lente van de nieuwbouw-Vierjaargetijden (om precies te zijn het deel van de Lente aan de Reijerweg).

  De Kossel ging ook tegen de vlakte. Een nieuwe buurt kwam er voor terug.

  De locatie van de garage van Boven aan de Reijerweg maakte eveneeens deel uit van de nieuwbouwplannen in Slikkerveer-Zuid. Het werd uiteindelijk het bouwproject met de naam '22 appartementen De Ridder'. Komende week krijgen de bewoners de sleutel.

  De vernieuwingen in Slikkerveer gaan nog een tijdje door. In het nieuws zijn: Stadshouderslaan, en - na verhuizing - de Gemini-locatie.
   
   
  Raadsvergadering
  Donderdag 19 september 2019. Aanvang 20.00 uur.

    Het bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Pruimendijk 228-A” opnieuw vast te stellen (..) met daarin verwerkt aanpassingen in de bestemming Tuin ten aanzien van de ontsluitingsweg die nodig zijn om te voldoen aan de tussenuitspraak van de Raad van State (..). Bron: Gemeentestukken.

  Agenda september
  Woningbouw Ringdijk, Markstraat, Pruimendijk, Startersleningen, Participatie


  GEMEENTERAAD - 19 september 2019

  De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 19 september 2019 om 20:00 uur, ter behandeling van onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda.
  De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 13 en 17 juni en 11 en 16 juli 2019
  4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijk beantwoording (art. 40 RvO)
  5. Vast te stellen bestemmingsplan ‘Markstraat’
  6. Vervangende vaststelling bestemmingplan Ruimte voor ruimte Pruimendijk 228-A
  7. Ontwerpverklaring van geen bedenking ‘Ringdijk 38 – 42’
  8. Verordening Starterslening Ridderkerk 2019
  9. Rekenkamercommissie Ridderkerk rapport ‘De Participatiewet in Ridderkerk’
  10. Afdoening raadstoezeggingen 1e Tussenrapportage 2019


    Er is het voornemen om zes woningen te realiseren op het perceel Ringdijk 38 tot en met 42 in Ridderkerk. De huidige bebouwing (voorheen in gebruik als woonwinkel en woning) zal worden gesloopt en vervangen door zes geschakelde woningen. Bron: Gemeentestukken.


    ABB Ontwikkeling BV wenst op de hoek van de Markstraat en de Dintelstraat in Bolnes 12 rijwoningen te realiseren. Op deze locatie staat nu het gebouw van (voormalig) spiritueel centrum de Heksenketel. Dit gebouw zal worden gesloopt ten behoeve van de beoogde woningbouw. Bron: Gemeentestukken.


  Commissiebijeenkomst Samen wonen - 26 september 2019
  Regionale Energie Strategie (Info volgt)

  Uiterlijk 10 dagen voor de vergadering: Volledige agenda en te downloaden stukken: Zie 'gemeentelijke website'. Video - De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via 'raad in beeld'.

   
   
  Faas van Rietschoten
  Webmaster
   

  Ridderkerk eerder dit jaar

  Achter in de zaterdagmiddag - 2 maart 2019 - wandelen en stilstaan buiten-, op, binnendijks de Ringdijk Slikkerveer Ridderkerk.
  Ridderkerk. Foto Faas van Rietschoten

  Ridderkerk. Foto Faas van Rietschoten (Geplaatst 2 maart 2019.)
   

   
  >

  Ridderkerk - Gemeentehal wandversiering: Kunnen jullie daar naar kijken...
  foto gemeentehal wandversiering Ridderkerk