WEBSITE VAN DE LOKAAL POLITIEKE VERENIGING

 

Echt voor Ridderkerk.

Inspirerend voorbeeld. Graaf van Hoornestraat.
Handen uit de mouwen. Aan de slag.

Foto ophalen huishoudelijk afval. Foto Faas van Rietschoten 2014

Vereniging - Organisatie

Oprichting.

Maandag 10 juni 2013 werd bij de notaris de vereniging opgericht met de naam 'Politieke Vereniging 'Echt voor Ridderkerk'.

Vereniging.

Een vereniging met leden. Met statuten en reglementen.
De contributie bedraagt 25,00 euro per jaar.

Doel.

LEEFOMSTANDIGHEDEN
"Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Ridderkerk."

BIJDRAGE INWONERS
"De inwoners van Ridderkerk zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen."

VERKIEZINGEN
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het "stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ridderkerk".

De eerstvolgende keer is dat in de loop van 2021, voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026.

Huidig bestuur.

VOORZITTER
Cora van Vliet
M 06 55168311
Mail

SECRETARIS
Tissa van de Wege - van der Does de Bye
M: 0610568050
Mail

PENNINGMEESTER
Quinten Schop
M 0651868876
Mail

Lijst. Volgorde.

Loop te Ridderkerk. Hier langs de Vlasstraat te Rijsoord. Foto Faas van Rietschoten 2014.De leden van de vereniging stelden de kandidatenlijst vast.

Programma.

Herplantplicht Boomgaard Noldijk Rijsoord nog zonder beoogd effect.. Foto Faas van Rietschoten 2014.De leden stelden eveneens het verkiezingsprogramma samen. Hieronder het resultaat.

Samen optrekken.

Schip met containers en Waterbus. Vervoer over water ter hoogte van Ridderkerk. Foto Faas van Rietschoten 2014. Ook de voorzitter en de andere bestuursleden worden door de leden gekozen. Hierboven het resultaat.

EVR 10-puntenplan 2018-20221. Ridderkerk blijft zelfstandig

- De ambtelijke fusie is een voorportaal naar een gemeentelijke fusie, en dat is ongewenst.
- De BAR-overeenkomst, waarmee de ambtenaren van drie gemeenten zijn samengevoegd, moet worden beëindigd.
- De leden van EVR hebben als enige tegen de ambtelijke fusie gestemd.

2. Nieuw Reijerwaard: bedrijventerrein wordt woonwijk

- Het huidige plan omvormen tot een woonwijk zonder windmolens.

3. 65+ gratis met de bus

- De mobiliteit van onze senioren is belangrijk.

4. Gegarandeerde zorg voor Ridderkerkers

-De zorg moet van hoogwaardige kwaliteit zijn.
-Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.
-Steunpunten in de wijk gaan we faciliteren.
- Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.

5. Ondernemend Ridderkerk faciliteren

- Aanbestedingsprocedures voor gemeentelijke diensten en producten toegankelijk maken voor Ridderkerkse bedrijven.
- Terugdringen van betaald parkeren.
- Maatwerk toepassen bij de benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.
Download de tekst als pdf-document


6. Goede en eigentijdse sportvoorzieningen

- Bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
- Recreatiemogelijkheden voor jongeren behouden in het dorp.

7. Luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast beperken

- Wij zetten ons in voor de voltooiing van de geluidswal bij Ridderkerk West en Drievliet.
- Sluipverkeer terugdringen.
- Nieuwe woningen klimaatneutraal bouwen.

8. Blijvend contact met de mensen in de wijk

- Ondersteunen van lokaal sociale initiatieven.
- Persoonlijk contact met inwoners is belangrijk.

9. Verantwoord financieel beleid

- Eerst de gemeentelijke uitgaven op orde brengen.
- De onroerendezaakbelasting is geen melkkoe.
- Zeker en vast: restafval blijft onbelast.

10. Toezicht en handhaving draagt bij aan de veiligheid

- Optimale politiezorg waarborgen, ook in de nachturen.
- Buurtpreventie ondersteunen en aanmoedigen.
- Verkeersveilige fietsroutes voor kinderen uitbreiden.

Website

Redactie en beheer website:
Faas van Rietschoten
Mail

Sociale media


Cora van Vliet
M 06 55168311
Mail

Meedoen.

Welkom. Neem contact op met onze secretaris Tissa van de Wege - van der Does de Bye
M: 0610568050
Mail

Foto kunst item. Foto Faas van Rietschoten.

Samen iets van de grond tillen. (Raad van Ridderkerk cadeau bij afscheid.)